Bullet Journal Monthly Spread (tweaked traditional)

English version below

Ondertussen heb ik al een aantal keer een maandelijks overzicht gedeeld in zowel mijn FiloFax als mijn bullet journal. Al deze spreads waren gemaakt met de standaard blokken waar je je afspraken e.d. in kan zetten.

Omdat ik de laatste tijd bezig ben met het versimpelen van de bullet journal en daarbij nog steeds bezig ben met mijn zoektocht, dacht ik dat voor deze maand ook te doen voor het maandelijks overzicht. De oorspronkelijke manier van het maandoverzicht is een lijst met de dagen onder elkaar en daarnaast de data die erbij horen. Hiernaast schrijf je in lijst-vorm je afspraken voor die bepaalde dag op.

De laatste tijd zie ik deze vorm regelmatig terugkomen op InstaGram, maar dan een beetje aangepast. In plaats van een lange regel voor je afspraken, wordt het overzicht over twee pagina’s uitgetrokken en worden er kolommen gemaakt voor verschillende gebieden in je leven. Ook ik heb het maandoverzicht op deze manier uitgeprobeerd en vind het erg overzichtelijk!


En dan kom ik weer terug bij dat mooiste aspect van de bullet journal: de veelzijdigheid en de mogelijkheid om alles aan te passen aan de manier waarop het systeem werkt voor jou. Toch denk ik niet dat het mijn ultieme plannersysteem (op dit moment) is. Begrijp me niet verkeerd, ik zie heel veel pluspunten aan het systeem en vind het erg leuk om van alles te proberen (voornamelijk voor de blog, maar ook om grote projecten uit te zetten). Toch kan ik geen systeem of manier vinden om een bullet journal effectief en functioneel te gebruiken voor mijn werk, persoonlijk leven, huishouden en blog gecombineerd. Niet dat ik niet weet hoe ik al die aspecten erin moet verwerken, want dat kan juist heel goed in een bullet journal, maar ik mis de mogelijkheid die ik nu heb met vooruit plannen, ik heb niet genoeg tijd om elke week aan wekelijkse en dagelijkse pagina’s te besteden en daar heb ik eigenlijk ook weinig zin in. Dit komt omdat ik erg tevreden ben over mijn planningssyteem zoals het op dit moment is.


English version

In the meantime I have shared some monthly spreads in both my FiloFax and my bullet journal with you. All these spreads where made out of boxes for your appointments and other things you want to track in a monthly overview.

Lately I am trying to simplify my bullet journal system and because of my search for the bullet journal basics, I wanted to try this out for the monthly spread. The traditional way of making a monthly spread in your bullet journal is by writing down all the dates in a list form with the days written besides them. And next to this you have a row for each day to fill in all your information.

Lately when I am browsing InstaGram I see this way of making the monthlies a lot, but people tweak it a bit. In stead of one big row for each day, the monthly spread is spread out over two pages and columns are added for different aspects of your life. I also tries making the monthly spread this way for the month of June and I think it is really clear and looks neat.


And that brings me back to the best aspect of the bullet journal system: the versatiliyy and endless possibilities to make the system work for you. But, I still do not think that the bullet journal system is my ultimate planner system (at this moment). Don’t get me wrong, I also see all the pros the system brings and I do like trying out all the different spreads (mostly for the blog, but also to map out bigger projects). But I still can’t find a way to use the bullet journal system effective and functional to combine my work, personal life, household and blog. It’s not that I don’t know how to incorporate all these different aspects, because that’s one of the best parts of the system, but I miss the possibility of forward planning as I have it right now. I don’t have enough time to map out every weekly and daily layout and I actually don’t want to make the time to do so. This is because I am really content with my planningsystem as is.

Monthly set-up: June

English version below

De maand juni is altijd een piekmaand voor leerkrachten. Voor alle mensen die altijd maar roepen: Jullie moeten niet zeuren, jullie hebben twaalf weken vakantie!, in de maand juni werken wij voor bijna het dubbele aan werk, dus die twaalf weken zijn zeven weken overuren die we opnemen (en waarvan we de tijd niet zelf kunnen kiezen) en vijf weken vakantie, net als ieder ander, die we ook niet zelf mogen kiezen. Dus.

Maar dat terzijde, de maand juni is erg druk en stressvol voor veel leerkrachten. Hier heb ik eerder ook al over gepraat en daarbij mijn project planning voor mijn werk gedeeld. Ik ervaar heel weinig stress en dat is altijd al zo geweest. Dit komt omdat ik alles goed op orde en goed georganiseerd en gepland heb. Er zijn in deze maand een heleboel dingen waar ik rekening mee moet houden als ik afspraken in wil gaan plannen. Gelukkig weten de mensen uit het onderwijs dat juni druk is en worden er altijd weinig afspraken in die maand gemaakt, omdat iedereen zijn tijd nodig heeft voor het afsluiten van het ene schooljaar, maar ook het opstarten van het komende schooljaar.

Ik moet rekening houden met:

 • Cito-toetsweken, waarbij er gedurende twee weken elke dag een of meerdere toetsen worden afgenomen.
 • Het nakijken van deze toetsen kost extra veel tijd en inspanning, omdat dit gaat om de ontwikkeling van de kinderen en de boekjes gewoon erg onhandig zijn in groep 3 en 4.
 • Het invoeren van de toetsen is een vervelend werk, dus ik schrijf eerst alles op volgorde uit op papier, zodat ik het zo in ons leerlingvolgsysteem kan rammelen. Maar dan moet ik nog rekening houden met kinderen die individueel ingevoerd moten worden, kinderen die niet ingevoerd moeten worden en kinderen die een ander niveau hebben gedaan.
 • De rapporten moeten gemaakt worden. De vijf bladzijden lange rapporten moeten ingevuld worden per leerling, met persoonlijke stukjes. Hierbij moet ik ook de gesprekken (die niet altijd even leuk nieuws hebben) goed voorbereiden, want zo’n gesprek duurt maar 15 minuten. Ik moet er 27 maken.
 • Al mijn groepsplannen (alle elf) moeten geëvalueerd zijn, de kinderen moeten op niveau ingedeeld worden voor het volgende schooljaar en ik moet dus ook al groepsplannen maken met kinderen die ik nog niet ken.
 • Alle kinderen moeten worden besproken met de Intern Begeleider van de school, waarbij ik moet benoemen welke kinderen op welke gebieden specifieke onderwijsbehoeften hebben. Dit is niet lastig, want ik ken alle kinderen door en door op leergebied, maar elke scheet die ze laten moet genoteerd worden.
 • Ook moeten alle kinderen besproken worden met de leerkracht die deze kinderen gaat krijgen en ik moet met de huidige leerkracht van mijn komende groep de kinderen bespreken die volgend schooljaar bij mij in de klas komen.
 • De bestelling voor het komende schooljaar moet gedaan worden, wat betekend dat voor elke groep moet bekeken worden hoeveel werkboeken er voor elk vakgebied nog zijn, hoeveel er besteld moeten worden. Ook hebben we een nieuwe rekenmethode gekozen en daarvan moet een goede bestelling gemaakt worden, waarbij niks vergeten kan worden.
 • En naast dit alles moet ik natuurlijk nog gewoon lesgeven, zorgen dat kinderen excelleren en leren, afscheid nemen van een groep kinderen, collega’s helpen en heb ik ook nog een avondcursus.

Oftewel: genoeg te doen! (of: genoeg te plannen!)


English version

June is one off the busiest months for teachers. I hear a lot of people saying that it is not fair for us having twelve vacation weeks, but they forget that we don’t have working days from 9 to 5 and the luxury of planning your weeks when you want them.

But the month of june is very busy and gives a lot of stress by many teachers. I talked about this before in my teacher project planning blogpost. I myself don’t get stressed out so quickly. I make sure I have my work done, everything organized and planned out. For this month there are a lot of things I have to keep in mind when I am doing my planning or schedule appointments. People that work in the educational field know that june is very busy and don’t often plan appointments in this month. Everybody needs all the time that is available for ending the current year and starting the coming year.

I have to keep in account:

 • Testing weeks, during two weeks the kids get a test or several tests a day.
 • These tests have to be graded, which takes a lot of time. The children that I teach have to mark the right answer in a booklet, which makes it a lot of work.
 • The tests have to be entered in our system which contains of every information of every child. I write all the results down on a paper in the right order before putting it in this system. It is a lot of work, because some of the children have to be graded on another level.
 • For every child (27 in total) I need to make a report of five pages with all their grades and personal information. I also have to prep for conference talks with ervy parent (which don’t always bring good news). I only have 15 minutes to talk about results and observations.
 • For every schoolsubject we have to write a group plan with all the results, analyses and educational needs of every individual student. They have to be put in the right level for the next schoolyear and I have to make these plans for children I have not met yet.
 • All the students have to be analysed and discussed with the supervisor and I have to point out all the educational needs of every student on every subject. This isn’t difficult, because I know my students by heart, but it has to be written down, which takes a lot of time.
 • I also have to discuss all the children that are going to a different teacher the next schoolyear. I also have to discuss the children that are coming to my class next year with their current teachers.
 • We have to order all our necesseties for teaching the different subjects. This means all the workbooks have to be checked and counted and ordered. I am in charge of ordering and leading all of this.
 • And besides all of this I still have to teach, let the children learn, say goodbye to my current students, help colleagues and I also have a evening course.

In other words: enough to do! (or: enough to plan!)

Color coding

English version below

Iedereen heeft het druk. En allemaal op een andere manier. Ik zou gek worden als ik hele dagen niks te doen had, dus ik ben blij met mijn werk, mijn blog en mijn (sociaal) leven. Dit houd ik allemaal bij in een planner, mijn FiloFax Personal Malden. Het enige wat ik hier niet in bijhoud, is mijn planner voor mijn klas om lessen in voor te bereiden. Vaak zijn mijn weken erg vol.


Als voorbeeld heb ik deze werkweek gepakt. Dit is een korte werkweek, omdat we een lang weekend hebben ivm hemelvaartsdag. Ik schrijf alles door elkaar. Ondertussen heb ik al een paar keer de tip gekregen om het kleurcoderen te proberen. Als plannerfanaat heb ik dat natuurlijk al eens geprobeerd en ik vond dit geen succes, omdat

 • ik het veel te druk vind ogen voor mezelf.
 • ik het veel te veel gedoe met allerlei pennen vind.
 • ik dingen snel wil kunnen opschrijven, zonder te hoeven zoeken naar de juiste kleur.
 • ik het onprofessioneel vind staan op mijn werk.
 • het kleurcoderen het voor mij niet overzichtelijker maakt.
 • je maar een aantal tinten blauw en groen hebt die ik mooi vind en die niet teveel op elkaar lijken (lol)

Maar er zijn wel andere dingen die ik gebruik om onderscheid te maken tussen taken, prioriteiten en herinneringen.

 • Ik maak gebruik van een markeerstift voor de afspraken die ik samen met andere mensen heb, dus waarvan ik afhankelijk ben voor mijn planning.
 • Ik maak gebruik van stickers om belangrijke deadlines of afspraken te markeren.
 • Ik maak gebruik van sticky notes voor terugkerende taken, zoals boodschappen halen en het beddengoed wassen.
 • Ik maak gebruik van handlettering om bepaalde dingen eruit te laten springen.

English version 

Everyone is always busy. And we are all busy in our own way. I would loose my mind if my days where filled with doing nothing, so I am very happy to be having my job, my blog and my (social) life. I keep track of all of this in my planner, my FiloFax Personal Malden. The only thing that is not included in this planner, is my Teacher Planner which I use to prep my lessons. My weeks are usually filled.


For example I will be using this workweek. It is a short one, because thursday and friday are days off. I write everything in order of incoming information, which means all my information is not chronological. I just don’t have time to do that. I write stuff down as soon as I get the information and sometimes it is months before. Several people gave me the tip to start using color coding. The planneraddict as I am, already tried and didn’t succeed, because

 • I think it looks way too busy.
 • I find it too much of a fuss with all the colored pens.
 • I want to write information down quickly, without having to look for the correct color.
 • I think it looks unprofessional at work.
 • the color coding system doesn’t make it look more clear for me.
 • there are only so many different shades of the blues and greens I like that don’t look similar (lol).

But there are other things I use to distinct taks, priorities and memories.

 • I use a marker for appointments with other people, which makes the appointment not to be rescheduled.
 • I use stickers to mark important deadlines or appointments.
 • I use sticky notes for recurring tasks, such as doing groceries or washing the beddings.
 • I use some handlettering to make some information pop.

Quick tips for better time management

English version below

 1. Gebruik een planner of agenda
 2. Maak een dagelijks plan
 3. Ken je deadlines
 4. Geef elke activiteit een bepaalde tijd
 5. Groepeer vergelijkbare activiteiten
 6. Plan pauzes in
 7. Focus
 8. Verwijder afleidingen
 9. Drink genoeg
 10. Leer NEE te zeggen
 11. Ken je prioriteiten
 12. Zet als doel om vroeg te starten
 13. Plan vooruit
 14. Delegeer
 15. Neem tijd om tot rust te komen!

English version 

 1. Use a planner or agenda
 2. Make a daily plan
 3. Know your deadlines
 4. Set a time for your tasks
 5. Group similar tasks together
 6. Take breaks
 7. Focus
 8. Eliminate distractions
 9. Drink enough
 10. Learn to say NO
 11. Prioritize
 12. Target to start early
 13. Plan ahead
 14. Delegate
 15. Take time to rest!

Monthly chores tracker

English version below

Vorige week schreef ik over mijn jaarlijkse huishoudschema, met alle klussen die eens of meerdere keren per jaar voorkomen. Maar er zijn natuurlijk ook klussen die dagelijks, bijna dagelijks of wekelijks voorkomen. Voorheen schreef ik voor elke week een tracker uit, waarbij al die klussen stonden en ik ze af kon vinken. Dit nam alleen erg veel plek in beslag en het stond niet overzichtelijk bij elkaar. Ik heb nu een ander systeem uitgeprobeerd voor de maand mei en ben tot nu toe zeer tevreden!


Het nieuwe systeem bestaat uit een pagina met alle taken die ik één of meer keren per week doe met een daarbij behorende afkorting. Per maand maak ik een klein overzicht van de maandkalender waar ik deze afkortingen in kan schrijven. Ook schrijf ik een lijst met de taken die in die maand moeten gebeuren, overgenomen van de jaarlijkse lijst. Wanneer ik een van deze klussen uitvoer, zet ik een stip in het vak van die dag.


English version

Last week I wrote about my yearly cleaning schedule, which contains all of the chores that need to be done monthly or several times a year. But there are also daily, almost daily and weekly chores. I used to write those in a weekly tracker so I could check them off. This tracker did take a lot of space in my planner. I made another system which I tried out for the month of May. And for now I am pretty happy with it!


The new system contains of a page with all the chores I do once or several times a week listed with an abbreviation. For each month I will make a small monthly calendar with enough space to write those abbreviations in. I also write a list with all the monthly tasks that need to be done that month, which I can find on my yearly cleaning schedule. When I complete one of those tasks, I will mark it with a dot on the day I completed it.

InstaGram: Planner accounts

English version below

Ik kijk graag op InstaGram en heb ook een speciaal account behorende bij mijn blog, HeartMindedWork. Hierbij volg ik alleen maar plannergerelateerde accounts en het liefst volg ik mensen die ook aan functional planning doen. Hieronder een lijst met mijn favorieten.

VanillaNotes – Ik vind de manier waarop zij haar bullet journal weergeeft erg mooi. Het is simpel, met af en toe een kleurtje.

Pen and Papers – de manier waarop de simpelheid van de planner wordt gecombineerd met zwart en goud geeft het een hele luxe uitstraling.

Teacher with a Plan – mooie, functionele bullet journal layouts van een Amerikaanse lerares. Er zitten layouts tussen die ik graag nog wil proberen!

Planner Jules – van dit account (en ook haar YouTube account) haal ik de meeste inspiratie. Ik vind haar stijl erg mooi.

Focusign – een leuk account met simpele bullet journal layouts. Er worden een aantal kleuren, maar ook doodles gebruikt, maar de pagina’s ogen toch nog simpel en functioneel.


English version

I like browsing Instagram and I made an account that goes with this blog, HeartMindedWork. With this account I only follow planner related accounts and especailly account with people who inspire me with functional planning. I made a list with a few of my favorites.

VanillaNotes – I really like the way she makes het bullet journal pages. The layouts are simple with an occassional bit of color.

Pen and Papers – the way the simplicity of the planner is combined with black and gold makes the pictures look really luxurious.

Teacher with a Plan – pretty and functional layouts made by a teacher. There are several layouts I would like to try!

Planner Jules – this is the account (and her YouTube page) that gives me the most inspiration. I love her style!

Focusign – a fun account with simple bullet journal layouts. She uses a couple of colours and some doodles, but still the pages look simple and functional.

 

Bullet journal Basics Layout

English version below

Gisteren schreef ik over de simpele vorm van de bullet journal. Nogmaals: al die prachtige layouts vind ik ook mooi, maar het is niet hoe de bullet journal oorspronkelijk is opgezet. De oorspronkelijke vorm is namelijk met een notitieboek en een pen en dat is het. En dit is nu juist heel erg handig voor als je functioneel wilt plannen. Ik heb een voorbeeldweek gemaakt met de bullet journal in zijn simpelste vorm.


Ik heb de pagina’s in tweeën gesplitst, zodat je het meest effectief gebruik kunt maken van de plek op je pagina. Zinnen zijn meestal niet lang genoeg om naar het eind van je papier te gaan, waardoor je eigenlijk een hoop papier weggooit. Ik begin de week met een overzicht van de week en de afspraken en wat trackers onderaan. Hiernaast staat een lijst met taken die die week afgerond moeten worden, maar niet op een bepaalde dag. Op de volgende bladzijde begin ik met dailies. Die maak ik per dag. En op de laatste (vierde) bladzijde heb ik mijn blogplanner gemaakt, die ik nog niet met jullie ga delen, dat komt aan het eind van de maand.


English version 

Yesterday I wrote about the simplest form of the bullet journal. I will say it again: I really do think that all those pretty layouts are beautiful, but it not the original way the bullet journal was set up. The original way is to only use a notebook and a pen. And this makes it very easy to use it for functional planning. I made a week using the bullet journal in its simplest way.


I split the pages in half, so I can use the page most effectively. Sentences are rarely long enough to go to the end of the page and this gives you a lot of paperwaste. I start the week with a weekly overview of my appointments and some trackers below that. Besides this I put a list with weekly tasks that are not day specific. On the next day I start my dailies. I make these the evening before. On the last (fourth) page I made my blogplanner. But I will not share this with you yet, because there will be a blogpost about this at the end of the month.