Hiatus

English version below

Lieve lezers, ik heb besloten de komende vier weken even een break te nemen van mijn blog. Voornamelijk omdat de komende vier weken erg druk gaan worden en ik ook een aantal avonden extra moet gaan werken. Na deze vier weken heb ik zomervakantie! Dat zal niet betekenen dat ik de komende vier weken niks post, maar dat ik post wanneer ik tijd en energie over heb.

Dus tot blogs! Xoxo Belinda

English version

Dear blogreaders, I decided that I will take a short break for the coming for weeks. These four weeks will be really busy for me and I will need to work some nights as well (at school). And when these weeks are done, summer break will begin! This doesn’t mean that I won’t be posting any blogposts these coming weeks, but I will post when I have the time and energy left to write these posts.

Happy planning! Xoxo Belinda

Functional Planning: Bullet Journal Time Tracking Review

English version below

Ondertussen heb ik bijna drie weken mijn tijd bijgehouden in mijn bullet journal. Ik ben hiermee begonnen omdat ik hele drukke weken heb gehad en ook nog ga hebben. Ik vind het daarbij belangrijk dat ik weet welke beschikbare tijd ik heb en ook hoeveel tijd ik besteed aan bepaalde taken.


Als eerste heb ik een overzicht met de taken die gedaan moeten of moesten worden. Per taak kan ik zo’n 5 uur bijhouden en als ik meer tijd nodig heb, kan ik meer rijen gebruiken. Per kwartier kan ik een vakje invullen. Er zijn taken bijgekomen en al veel taken heb ik al behoorlijk wat tijd besteed. Ook zijn er taken waar ik nog geen tijd aan heb besteed. Dit zijn taken waar ik pas aan kan beginnen, als andere taken afgerond zijn.


Hierna heb ik per week een wekelijks overzicht op een pagina. In de lange kolommen schrijf ik weg hoe ik mijn tijd besteed. Het begint altijd met een “leeg canvas”. Ik markeer tijden waarbij ik weet dat ik hetzelfde doe in huis (opstaan en de dag starten en koken en eten). Tussen deze groene balken zit mijn werkdag op mijn werk. Als eerste plan ik de vergaderingen en overleggen in en daarna vul ik per dag mijn tijdsplanning in. Op de rechterpagina heb ik twee kolommen om een running list te maken van de taken die ik in die week wil doen.


Na ongeveer een week ziet het er dan zo uit. De dagen zijn ingevuld en ik probeer dat een beetje vrolijk te doen door verschillende lettertypen te gebruiken. Het valt me op dat ik, na het koken en eten, vaak te moe ben om nog productief aan de slag te gaan. Er staat regelmatig YouTube of NetFlix, maar tijdens het kijken van een serie ben ik vaak wel bezig met werk, op een rustige manier. Dat mag ook wel na een dag werken, je moet namelijk ook uitrusten.


English version

For already three weeks I am tracking my time in my bullet journal. I started time-tracking because I have had some crazy busy weeks and the coming weeks will be even busier. I think it is important to know which available time I have and how much time I spend on different tasks.


I have made an overview with all the tasks that need or needed to be done. I can track about five hours per task, but if I need to track more time, I can always use more rows. Each 15 minutes of time spent on a task can be marked. The list is filled with more tasks and I have spent already a lot of time on different tasks. There are also tasks that have not yet started, because I have to complete other tasks before I can start with those.


After this I made my weekly views with a week on a page and a notes page. In the longer columns I write down how I spent my time. It always starts with an empty spread. I mark the times I spent at home doing the same stuff each day (like getting up and starting the day and cooking and eating dinner). Between these marked areas is my working day at school. I start planning out meetings and other appointments before I fill in the rest. Each day I fill in all the things I spend time on. On the right hand page I have to columns to write down a running list of to do’s for the week.


After using this spread for about a week this is how it looks. The days are filled in and I try to use some different fonts by using handlettering. The thing that stands out is that I am pooped after a full day of work and I am less productive. Each day there is written down YouTube or NetFlix, but while watching videos and TV shows I do a lot of different work, but in a relaxed wat. Because you need to rest after a long day of work.

Functional Planning: June Favorites

English version below

Elke maand laat ik jullie mijn favoriete functioneel planning benodigdheden zien. Veel zal hetzelfde zijn, maar er zijn ook regelmatig dingen die veranderen of erbij komen. Voor deze maand heb ik de volgende favorieten:

 • Mijn FiloFax Ochre Malden in personal formaat. Deze planner blijft gewoon mijn unicorn. Nu alles in een planner zit en ik goed gebruik maak van de verschillende onderdelen van mijn planner voel ik me weer een stuk productiever. Ik heb alle extra dingen (sticky notes, paperclips, extra papier) uit mijn planner gehaald en in een apart etuitje gedaan. Nu is mijn FiloFax weer lekker dun en kan ik gaan bepalen of ik de spullen uit de etui uberhaupt wel gebruik.
 • Een etui met extra planner spullen die voorheen in mijn FiloFax zaten. Ik pak niet heel vaak spullen uit deze etui, maar voor nu houd ik het nog even bij me. Zo kan ik bepalen wat er uit mijn tas kan en wat ik wel gebruik. Hier zitten sticky notes, notitiepapier, washitape enz in.
 • Mijn pennenblik met verschillende pennen en markers voor wanneer ik ze maar nodig kan hebben. Veel hiervan gebruik ik in mijn bullet journal.
 • Mijn Pentel Slicci 0.25 mm pen, Kuretake ZIG clean brush in licht grijs en mijn Stabilo Pastelmarker in (mint)groen zijn de pennen en markers die ik gebruik in mijn FiloFax.
 • Mijn Bullet Journal om time-tracking bij te houden en een takenlijst per week aan te leggen. Het is voor nu een beetje dubbel werk, maar ik kan in deze drukke periode niet zonder een goed overzicht.
 • Mijn kleine agenda die ik gebruik om afspraken voor komend schooljaar op te schrijven en een planning te maken van alle dingen die voor volgend jaar belangrijk zijn. Dit neem ik in de zomervakantie over in mijn FiloFax, wanneer deze is opgezet voor het volgende schooljaar.


English version below

Every month I share my favorite functional planner supplies with you. A lot of things will be the same, but there will be changes in items or there will be other things. For this month I have the following favorites:

 • My FiloFax Ochre Malden in personal size. This planner is (and will always be) still my uncorn. Now that I have my plannersystem in one planner and I use the different sections better, I feel a lot more productive. I put all the extra things I had in my planner (stickt notes, paperclips, extra notepaper) in a pencil case. This slimmed down my FiloFax and I can determine if I do use all the other stuff.
 • The pencil case where all the extra stuff out of my FiloFax are in now. I don’t take a lot off stuff out of this case, but for now it will stay in my bag for a little longer. This way I can determine what I really use and what can get out of my bag. It contains sticky notes, notespaper, washitape and more.
 • My pentin with all the different pens and markers I use for planning. Most of these are used in my bullet journal.
 • My Pentel Slicci 0.25 mm gelpen, Kuretake ZIG clean brush in light gray and my Stabilo Pastelamarker in (mint)green are the pens and markers I use on a daily basis in my Filofax.
 • Mijn pennenblik met verschillende pennen en markers voor wanneer ik ze maar nodig kan hebben. Veel hiervan gebruik ik in mijn bullet journal.
 • My bullet journal for timetracking and a tasklist per week. For now it is some double work and duplicating information, but at this very busy period I need to have a clear overview.
 • My small agenda which I use to plan the next schoolyear. I write down appointments and make a planning for all the different things that are important. When summer breaks start and I have my FiloFax ready for the next schoolyear, I can write the information down in my FiloFax.

Functional Planning: Getting Things Done combined with Bullet Journal

English version below

Het mooie aan een eigen planner maken en gebruiken is het feit dat je hem helemaal kunt aanpassen aan je eigen behoeften. Er zijn natuurlijk geweldige systemen die je kunt gebruiken om productiever met je tijd om te gaan, zoals Getting Things Done van David Allen en Bullet Journal van Ryder Caroll. Ook ik heb deze systemen uitgeprobeerd en ben uiteindelijk tot mijn eigen systeem gekomen. Hierbij heb ik wel gebruik gemaakt van verschillende onderdelen van andere systemen.

 • Vanuit Getting Things Done heb ik gebruikt gemaakt van het verzamelen van alle informatie die binnenkomt. Ik schrijf echt werkelijk alles op en bekijk later pas of iets relevant is. Je weet nooit wanneer er een geweldig idee bij je opkomt en dan kun je het maar beter opgeschreven hebben. Of soms zegt iemand iets tegen je of vraagt iets van je, terwijl je druk bezig bent met andere dingen. Als ik dit soort dingen dan niet opschrijf, dan vergeet ik het.
 • Vanuit Bullet Journal maak ik gebruik van het bijhouden van mijn taken per dag en daarbij een bullet schrijven om onderscheid te maken tussen taken, afspraken en notities. Dit brengt overzicht aan in de lijst en zo weet ik ook wanneer ik een bepaalde taak heb opgeschreven (en hoe lang ik deze dan al aan het uitstellen ben). Dit combineer ik dan weer met het verzamelen van alle binnenkomende informatie uit het Getting Things Done systeem.
 • Ook gebruik ik vanuit Getting Things Done het idee om taken te koppelen en te clusteren aan een project. Over project planning heb ik het ook al regelmatig gehad op mijn blog. Wanneer veel taken bij elkaar horen, is het handiger om ook voor die taken een project te starten en daar een planning voor te maken.

Wat ik nu nog graag wil implementeren is een “Waiting For” lijst vanuit het Getting Things Done systeem. Er zijn regelmatig taken waarbij ik op reactie of actie van iemand anders wacht en door te kunnen gaan met deze taak. Ik denk dat het makkelijker is om hier een aparte lijst voor te maken, zo kan ik in de gaten houden of iemand anders al heeft gereageerd.


English version below

The best part about making and using your own pplanner is the fact that you can modify it to fit your own needs. There are of course some wonderful systems arount that you can use to be more productive and make effective use of your time, like Getting Things Done from David Allen and Bullet Journal by Ryder Caroll. I also tried out these systems and made my own system eventually. In my own systems I do use some parts from the systems mentioned above.

 • From Gettings Things Done I use the tip of collecting all incoming information. I do write down everything that comes to mind and I judge at a later moment if everything is relevant. You never know when ideas come to mind and you can bettr write it down, so you won’t. And sometimes someone tells or asks you something when you are busy. If I don;t write these things down immediately, I will forget them.
 • From bullet journal I use the tip of keeping track of my tasks per day (daily logging) and putting a bullet next to it to distinct the difference between tasks, appointments and notes. It akes the list more clear and I know when I have written a task down (and how long I am procrastinating on the tasks). I combine this part of the bullet journal system with the part of collecting all incoming information of the Getting Things Done system.
 • I also use the tip from Getting Things Done to connect tasks and to cluster them to a project. I already wrote different blogposts about project planning. When a lot of tasks are similar, it is easier to start a project and make a  planning for that.

The thing I want to implement next is a “Waiting For” List from the Getting Things Done system. There are several tasks per week that require the help of someone else. I need to wait for a reaction or action from a specific person before I can continu with the task. I think it is easier to have a seperate list to keep track of all of this.

Functional Planning: My planning needs for my FiloFax

English version below

Nog een paar weken en dan kan ik mijn FiloFax gaan klaarmaken voor een nieuw schooljaar. Dit is altijd erg leuk om te doen, maar tegelijkertijd kan ik ook nooit wachten om een “verse” agenda te vullen. Ik ben de laatste tijd al aan het nadenken over de verschillende onderdelen die ik graag in mijn planner wil hebben en welke onderdelen ik nodig heb.

 1. Het belangrijkste onderdeel: het agenda gedeelte. Vorige week deelde ik hier al mijn dilemma: weekpagina’s zoals ik ze nu heb of over gaan op dagpagina’s. Ik wil dit voor het hele academische jaar in mijn planner hebben, omdat ik (en mijn school) veel vooruit plannen. Ook heb ik voldoende ruimte nodig om bij te houden wat ik op een dag moet doen.
 2. Een bullet journal gedeelte. Dit gedeelte gebruik ik als inbox voor alle binnenkomende informatie. Ik wil namelijk alleen de dingen die ik op een dag moet doen op de dag schrijven en niet de informatie die binnenkomt, zo raak ik het overzicht kwijt.
 3. Mijn huishoud gedeelte. Om het overzicht te behouden en niet te vergeten wanneer ik niet veel voorkomende huishoudelijke klusjes gedaan moet hebben. Dit gedeelte is ook niet zo heel groot en neemt dus niet veel ruimte in beslag.
 4. Mijn meal-planning gedeelte. Dit gedeelte heb ik nog niet met jullie gedeeld, maar ik plan ook per week de maaltijden in. Boodschappen doen is niet mijn hobby en bij een 40-urige werkweek wil ik niet elke dag naar de supermarkt en ik wil niet elke dag bedenken wat ik ga eten. Ik bereid ook voor de hele week mijn eten voor op zondag, zodat alles al gesneden klaar ligt.
 5. Mijn gezondheids tracker. Alles wat met mijn gezondheid te maken heeft houd ik bij op een jaarlijks overzicht. Ik vind het vooral belangrijk om bij te houden wanneer ik last van mijn allergieën en astma heb. Dit is vooral handig voor doktersbezoeken.

Dus: er zijn behoorlijk wat dingen die ik in mijn planner wil. En nu moet ik alleen nog de knoop doorhakken over mijn plannerpagina’s.


English version

Only a couple of weeks more before I can prep my FiloFax for the new schoolyear. I think this is a lot of fun to do, but at the same time I can’t wait to fill up my “fresh” empty planner. Lately I am thinking about the different sections I want to have in my planner and the sections I need to have in my planner.

 1. The most important part: the planner section. Last week I shared my planner dilemma: the weekly pages like I have them right now or going to make a switch to daily pages. I want a full academic year in my planner, because I (and the school I work at) plan ahead. I also need enough space to keep track of my appointments and tasks for each dat.
 2. A bullet journal sections. I use this section as an inbox for all incoming information. I only want to write the things I have to do on a specific day and not all the incoming information, this way I will loose track of everything.
 3. My cleaning section. To keep an overview of all the chores but also to not forget when I did certain chores that don’t need to be done weekly. This section isn’t very big and doesn’t take up a lot of room.
 4. My mealplanning section. I have not shared this section with yoy yet, but I also plan out out meals for each week. Doing groceries is not my hobby and with a 40 hour workweek I don’t like to go to the grocerystore each day or figure out what to eat. I prep my meals for the whole week on sunday evening, so everything is cut and ready to go.
 5. My health tracker. Everything that is health related is tracked in a yearly pull out. I think it is important to keep track of this, especially my allergies and asthma. It comes in handy when I pay the doctor a visit.

Do there are a lot of things I want to have in my planner. Now I only have to make a decision about my plannerpages: weekly or daily?

 

Pentest en Shoplog: PenStore haul 2

English version below

Ik had weer een nieuwe pen nodig. Het is zo lastig dat een hele fijne punt (0.25 mm) bijna nergens te vinden is. Dus, bestel ik mijn nieuwe pennen op PenStore. Het is een hele uitgebreide winkel met een snelle levering en een goede klantenservice. Naast gewone pennen hebben ze ook brushpennen, markers, papier, accessoires enz. Ze verkopen ook Leuchtturms en de penloops.

Ik bestelde een aantal pennen, wat markers en een brushpen. Ik heb ze uitgeprobeerd in de mijn bullet journal van BBNC uitgevers. Ook had ik een tijdje geleden bij de Pipoos een aantal nieuwe Ecoline Brushpennen gekocht.


Bij PenStore kocht ik: twee gelpennen: de Pentel Slicci 0.25 mm (deze staat niet op de PenTest, omdat deze al op de eerste PenTest staat) en de Pilot Choose 0.7 mm. Dit is niet mijn favoriete pendikte, maar soms heb je een dikkere pen nodig. De gelpennen schrijven allebei prettig en vloeien goed door. De Pilot Choose pen is heel smooth en glijdt over het papier.

Bij de Pipoos kocht ik ook gelpennen, een setje Edding 2185 Metallics. Ik zocht een goede gouden gelpen en toen ik dit setje zag hangen leek het me ook handig om een zilveren en een bronzen gelpen te hebben. Ze schrijven prettig en glijden goed over het papier. Ze hebben een 1.0 mm dikte. Ik zou wel graag nog een gouden gelpen willen hebben met een kleinere dikte.

Bij PenStore kocht ik ook twee brushpennen en een marker. De eerste brushpen is de Pentel Touch Sign Zwart. Deze die ik regelmatig op YouTube voorbij komen en door de video van Llama’s Love Letters wilde ik ze heel graag uitproberen. Je kunt ze via PenStore in een set kopen, of per kleur los. En ze schrijven inderdaad zoals ze het laten zien in de video’s. Dankzij de flexibele kunststof punt van de pen heb je extra veel controle over het schrijven. Ook kocht ik een Kuretake ZIG real brush in Turquoise Green. Ik heb hier op de Paper Passion beurs vorig jaar een lichtgrijze van gekocht en gebruik deze als markeerstift. Ik wilde graag ook andere kleuren uitproberen en ben van plan om er af en toe een te kopen. Hij was wel wat droog in het begin, maar na een aantal keren gebruik was dit over. Ook kocht ik een FriXion Colors in Groen. Ik heb hier al een blauwe van en deze kleur zag er destijds op de website anders uit. Ik ben blij dat ik de groene nu heb, want dit is wel de kleur die ik wil, het lijkt een beetje op mintgroen.

Als laatste kocht ik (al een tijd geleden) bij de Pipoos wat nieuwe kleuren Ecoline brushpennen. Ik sta elke keer weer versteld dat ze niet doordrukken op het papier! Ze zijn voornamelijk voor groot schrijven, omdat de punt nogal groot is. Ik kocht de kleuren 600 Green, 656 Forest Green, 522 Turquoise Blue en 407 Deep Ochre.


English version

I was in need of a new pen. It is very difficult in the place where I live to find an ultra fine pointed pen (0.25 mm). So I order my pens online from a Dutch shop called Penstore. It is a very extensive shop (for Dutch standards), they deliver quickly and they have a good customer service. They sell regular pens, but also brushpens, markers, paper and other accessories.

I ordered some pens, some markers and a brushpen. I did a pentest in the mijn bullet journal  book that I got to test out from BBNC publishers. I also bought some Ecoline brushpens some time ago at a Dutch crafting store called Pipoos.


At PenStore I bought two gelpens: the Pentel Slicci 0.25 mm (this one is not included in this pentest, because I tested this pen in my first pentest) and the Polot Choose 0.7 mm. This is not my favorite pensize, but sometimes you need a wider pen to write something. Both these gelpens write very nice and smooth.

At Pipoos I also bought some gelpens, a set of Edding 2185 Metallics. I was searching for a good golden gelpen and when I saw this set I thought it would be nice to have a silver and bronze one as well. They write very nice and smooth and have a 1.0 mm tip. I do love to have a golden gelpen with a smaller tip size, so I will continu my search for that.

I also bought two gelpens and a marker at PenStore. The first brushpen is a Pentel Touch Sign Black. I saw these a lot of times watching YouTube videos and because of the video of  Llama’s Love Letters I wanted to try them out. You can buy them in a full set with all the colors, or single. And they do write like they show in the videos! Because of the flexible plastic tip you have a lot of control over the way the pen writes. I also bought a Kuretake ZIG real brush in Turquoise Green. At a Dutch planner market I bought a light gray one and I use this as a highlighter. I wanted to try out other colors and I am planning to buy more. The pen was a bit dry in the beginning, but after writing with it for a while this was over. I also bought a FriXion Colors in Green. I already have the blue one, but the picture when I bought it showed a more minty blue / green one. I am glad I have the green one now, because this was the color I was looking for.

And lastly I bought (a little while ago) some new colors of the Ecoline brushmarkers at Pipoos. I am literally surprised every time I write with those in my bulletjournal. They do not bleed and they ghost only a little bit! I bought the colors 600 Green, 656 Forest Green, 522 Turquoise Blue en 407 Deep Ochre.

Teacher Planning: Testing weeks

English version below

Op dit moment zijn wij op school bezig met de CITO toetsweken. Elke dag wordt er een toets afgenomen. Ik werk in een combinatiegroep 3/4. Voor beide groepen moet ik de toetsen voorlezen, 11 toetsen per groep dus 22 in totaal. Tijdens dit moment moet de andere groep zelfstandig kunnen werken, ze kunnen geen vragen stellen en ze moeten voldoende werk hebben om te kunnen maken. Elke keer weer is dit een enorme uitdaging voor zowel mij als de kinderen.


Voor mij betekent dit voornamelijk een hele strakke planning. Ik geef duidelijk de tijden aan wanneer er toetsen worden afgenomen en hierna plan ik de rest van de dagen in. Het is best lastig om voor de toetstijden zelfstandig werk te zoeken voor de andere groep, waarbij er weinig of geen instructie nodig is. Ook zijn al die toetsen wel erg zwaar voor veel kinderen, dus probeer ik korte opdrachten en afwisselende opdrachten te zoeken waar ze mee aan de slag kunnen.


Bij rekenen kunnen ze gaan automatiseren, maar ik zorg er ook voor dat ze dit kunnen afwisselen met lezen. Op andere momenten krijgen ze een iPad om mee te oefenen en ze hebben ook een zomerboekje met verschillende spelletjes en opdrachten gekregen. De kinderen krijgen op deze momenten van mij de taak: alles wat je moet doen ligt op je tafel en je zorgt er zelf voor dat je alles wat op je tafel ligt gedaan hebt. Zo leer ik de kinderen zelf met hun tijd om te gaan en te plannen.


English version

At this moment my school is in the middle of testing weeks. Each day the children get a test. I work in a group with what we call group 3 and group 4 combined. They are aged six to nine years old. For both these groups I have to read these tests aloud so they can give the answers. Each group has 11 tests, so that makes 22 in total. At the moments when I am testing a group, the other group had to work independent, they can’t ask any questions or help and they have to have enough work to make during this time. Each time it is a challenge to plan these weeks.


For me this means I have to make a really good planning. I mark the times I have the tests and than I plan in the rest of the days. It is really difficult to find enough workload for the group that has to work independently without a lot of instructions. And it is hard working for the kids to make all these tests, so I try to have short assignments and a variety of differents things they can do.


They have a lot of different things to do: they can do some maths and work on their automating (that’s how we call becoming faster in calculus) skills, they can practice reading. At other moments they can work on different skills on the iPads and they did get a summer workbook with different games and other things. I give them the following task: put all the things you are allowed to do on your desk and make sure you do all these things in the time you have to work independently. This way I teach them to plan their own time.