Powerful Productivity

English version below

Je kunt op verschillende manieren je productiviteit verhogen en effectiever omgaan met je tijd. Het gaat voornamelijk over een nieuwe routine die je jezelf eigen maakt. Hieronder heb ik een aantal van die routines / technieken verzameld en kort uitgelegd.

Pomodoro techniek

Bij deze techniek creëer je periodes van optimaal werken, afgewisseld met welverdiende pauzes om zo weer fris aan de start te kunnen na de onderbreking. Deze techniek gebruik je vooral bij grote taken die meer tijd van je vragen.

 • Kies een taak waar je aan wilt werken en focus je op deze ene taak. Stel een timer in op een bepaald aantal minuten (bijvoorbeeld 20) en werk ongestoord en ononderbroken aan deze taak. Zet een vinkje op een papier wanneer je zo’n tijdsperiode af hebt.
 • Neem vijf minuten pauze, loop letterlijk weg van de taak zodat je na je onderbreking weer fris aan de slag kunt gaan.
 • Herhaal de bovenste stappen net zolang tot je de taak af hebt. Houd bij hoeveel tijd je nodig hebt om die taak af te krijgen.

Eet je kikker / eat that frog!

Stel je dagelijkse lijst op van dingen die je af moet krijgen (het liefst de avond van tevoren) en zoek uit welke taak of taken het belangrijkst, vervelendst of meest tijdsrovend zijn. Deze taken werk je in de ochtend als eerste af. Je zult zien dat je op dat moment veel energie hebt om ergens aan te beginnen, je sneller klaar bent met de taak en er niet de hele dag tegenop ziet.

Getting Things Done

Ik heb het al regelmatig over het GTD systeem gehad, maar ik vind echt dat dit werkt. Tevens is het erg gemakkelijk te combineren met een bullet journal. Bij deze techniek verzamel je alle binnenkomende informatie bij elkaar.

 • Verzamel dagelijkse, maandelijkse en lange termijn taken bij elkaar. Schrijf ze op.
 • Verduidelijk de taken zodat je er actie op kunt ondernemen.
 • Organiseer je taken in categorieën en maak voor elke categorie een aparte lijst aan. Zorg voor overzicht en duidelijkheid.
 • Reflecteer regelmatig op datgene wat nog wel of niet af is, dingen die irrelevant zijn geworden, taken die gedelegeerd kunnen worden of taken die snel afgehandeld moeten worden.

De ‘Action’ methode

Organiseer je lijstjes op de volgende manier om duidelijkheid te scheppen:

 1. Action steps: taken waarbij iets gedaan moet worden, waarop actie moet worden ondernomen.
 2. References: alle informatie en bronnen die je nodig hebt bij de taken die je uit moet voeren.
 3. Backburners: niet urgente taken die niet specifiek op een bepaalde dag af moeten zijn, maar die je wel in de gaten moet houden en kunt afwerken wanneer je tijd over hebt.

De ‘Seinfeld’ methode

Om beter en sneller te worden in het uitvoeren van terugkerende taken is het belangrijk dat je ze inoefend en regelmatig herhaalt. Ze zullen dan minder tijd en energie van je vragen.

 1. Kies een taak of taken uit die je wilt verbeteren of versnellen.
 2. Oefen elke dag en markeer deze dagen (bijvoorbeeld in een habit tracker).
 3. Probeer de lijn niet te onderbreken!

English version

There are different ways to increase your productivity and be more effective with your time. The biggest part is creating a new routine and making it your own. I made a list of some different routines en techniques to help you be more productive.

Pomodoro technique

This techniques is all about creating periodes of productivity, combined with well needed breaks. This technique is most helpful when used with bigger projects.

 • Choose a project and only focus on this task. Set a timer for an amount of time (for example 20 minutes) and work undisturbed on this one task. Put a mark on a paper when you complete this time.
 • Take a five minute break and leave your work untouched. You have to clear your mind, so you can start fresh again.
 • Repeat these steps until you finish the task. Record the amount of time you needed to complete this task.

Eat that frog!

Write down a list of tasks that needed to be done in the day (preferably the night before) and find your most important, challenging or timeconsuming tasks. These tasks will be the first ones you’ll tackle the next day.  It gives you an opportunity to start fresh and energized. You will get these tasks done in less time.

Getting Things Done

I think that GTD is a brilliant system and easy to combine when you are using a bullet journal. This technique is all about collecting all your incoming information in the same place.

 • Collect your daily, monthly and long term tasks all together. Write them down.
 • Clarify your tasks to make them actionable.
 • Organize your tasks in categories and make a list for each of these categories. Make a clear overview of these lists and tasks.
 • Reflect on a regular basis of things that are done, note done, ireelevant, tasks that can be delegated or tasks that need to be handled quickly.

The ‘Action’ method

Organize your lists in the following way to create more clarity:

 1. Action steps: tasks that are actionable.
 2. References: all the information and resources needed to deal with your tasks.
 3. Backburners: non urgent tasks that don’t have a specific date to be taken care of, but you have to keep an eye on them and take care of them when you do have time.

The ‘Seinfeld’ method

To become better and quicker in completing reaccuring tasks it is important to practice and repeat on a regular basis. They will take less time and energy when they become routines.

 1. Choose a task you want to improve or become wuicker at.
 2. Practice every day and mark those days (you can use a habit tracker for this).
 3. Don’t break the line!
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s