Monthly set-up: June

English version below

De maand juni is altijd een piekmaand voor leerkrachten. Voor alle mensen die altijd maar roepen: Jullie moeten niet zeuren, jullie hebben twaalf weken vakantie!, in de maand juni werken wij voor bijna het dubbele aan werk, dus die twaalf weken zijn zeven weken overuren die we opnemen (en waarvan we de tijd niet zelf kunnen kiezen) en vijf weken vakantie, net als ieder ander, die we ook niet zelf mogen kiezen. Dus.

Maar dat terzijde, de maand juni is erg druk en stressvol voor veel leerkrachten. Hier heb ik eerder ook al over gepraat en daarbij mijn project planning voor mijn werk gedeeld. Ik ervaar heel weinig stress en dat is altijd al zo geweest. Dit komt omdat ik alles goed op orde en goed georganiseerd en gepland heb. Er zijn in deze maand een heleboel dingen waar ik rekening mee moet houden als ik afspraken in wil gaan plannen. Gelukkig weten de mensen uit het onderwijs dat juni druk is en worden er altijd weinig afspraken in die maand gemaakt, omdat iedereen zijn tijd nodig heeft voor het afsluiten van het ene schooljaar, maar ook het opstarten van het komende schooljaar.

Ik moet rekening houden met:

 • Cito-toetsweken, waarbij er gedurende twee weken elke dag een of meerdere toetsen worden afgenomen.
 • Het nakijken van deze toetsen kost extra veel tijd en inspanning, omdat dit gaat om de ontwikkeling van de kinderen en de boekjes gewoon erg onhandig zijn in groep 3 en 4.
 • Het invoeren van de toetsen is een vervelend werk, dus ik schrijf eerst alles op volgorde uit op papier, zodat ik het zo in ons leerlingvolgsysteem kan rammelen. Maar dan moet ik nog rekening houden met kinderen die individueel ingevoerd moten worden, kinderen die niet ingevoerd moeten worden en kinderen die een ander niveau hebben gedaan.
 • De rapporten moeten gemaakt worden. De vijf bladzijden lange rapporten moeten ingevuld worden per leerling, met persoonlijke stukjes. Hierbij moet ik ook de gesprekken (die niet altijd even leuk nieuws hebben) goed voorbereiden, want zo’n gesprek duurt maar 15 minuten. Ik moet er 27 maken.
 • Al mijn groepsplannen (alle elf) moeten geëvalueerd zijn, de kinderen moeten op niveau ingedeeld worden voor het volgende schooljaar en ik moet dus ook al groepsplannen maken met kinderen die ik nog niet ken.
 • Alle kinderen moeten worden besproken met de Intern Begeleider van de school, waarbij ik moet benoemen welke kinderen op welke gebieden specifieke onderwijsbehoeften hebben. Dit is niet lastig, want ik ken alle kinderen door en door op leergebied, maar elke scheet die ze laten moet genoteerd worden.
 • Ook moeten alle kinderen besproken worden met de leerkracht die deze kinderen gaat krijgen en ik moet met de huidige leerkracht van mijn komende groep de kinderen bespreken die volgend schooljaar bij mij in de klas komen.
 • De bestelling voor het komende schooljaar moet gedaan worden, wat betekend dat voor elke groep moet bekeken worden hoeveel werkboeken er voor elk vakgebied nog zijn, hoeveel er besteld moeten worden. Ook hebben we een nieuwe rekenmethode gekozen en daarvan moet een goede bestelling gemaakt worden, waarbij niks vergeten kan worden.
 • En naast dit alles moet ik natuurlijk nog gewoon lesgeven, zorgen dat kinderen excelleren en leren, afscheid nemen van een groep kinderen, collega’s helpen en heb ik ook nog een avondcursus.

Oftewel: genoeg te doen! (of: genoeg te plannen!)


English version

June is one off the busiest months for teachers. I hear a lot of people saying that it is not fair for us having twelve vacation weeks, but they forget that we don’t have working days from 9 to 5 and the luxury of planning your weeks when you want them.

But the month of june is very busy and gives a lot of stress by many teachers. I talked about this before in my teacher project planning blogpost. I myself don’t get stressed out so quickly. I make sure I have my work done, everything organized and planned out. For this month there are a lot of things I have to keep in mind when I am doing my planning or schedule appointments. People that work in the educational field know that june is very busy and don’t often plan appointments in this month. Everybody needs all the time that is available for ending the current year and starting the coming year.

I have to keep in account:

 • Testing weeks, during two weeks the kids get a test or several tests a day.
 • These tests have to be graded, which takes a lot of time. The children that I teach have to mark the right answer in a booklet, which makes it a lot of work.
 • The tests have to be entered in our system which contains of every information of every child. I write all the results down on a paper in the right order before putting it in this system. It is a lot of work, because some of the children have to be graded on another level.
 • For every child (27 in total) I need to make a report of five pages with all their grades and personal information. I also have to prep for conference talks with ervy parent (which don’t always bring good news). I only have 15 minutes to talk about results and observations.
 • For every schoolsubject we have to write a group plan with all the results, analyses and educational needs of every individual student. They have to be put in the right level for the next schoolyear and I have to make these plans for children I have not met yet.
 • All the students have to be analysed and discussed with the supervisor and I have to point out all the educational needs of every student on every subject. This isn’t difficult, because I know my students by heart, but it has to be written down, which takes a lot of time.
 • I also have to discuss all the children that are going to a different teacher the next schoolyear. I also have to discuss the children that are coming to my class next year with their current teachers.
 • We have to order all our necesseties for teaching the different subjects. This means all the workbooks have to be checked and counted and ordered. I am in charge of ordering and leading all of this.
 • And besides all of this I still have to teach, let the children learn, say goodbye to my current students, help colleagues and I also have a evening course.

In other words: enough to do! (or: enough to plan!)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s