Teacher Planning: Testing weeks

English version below

Op dit moment zijn wij op school bezig met de CITO toetsweken. Elke dag wordt er een toets afgenomen. Ik werk in een combinatiegroep 3/4. Voor beide groepen moet ik de toetsen voorlezen, 11 toetsen per groep dus 22 in totaal. Tijdens dit moment moet de andere groep zelfstandig kunnen werken, ze kunnen geen vragen stellen en ze moeten voldoende werk hebben om te kunnen maken. Elke keer weer is dit een enorme uitdaging voor zowel mij als de kinderen.


Voor mij betekent dit voornamelijk een hele strakke planning. Ik geef duidelijk de tijden aan wanneer er toetsen worden afgenomen en hierna plan ik de rest van de dagen in. Het is best lastig om voor de toetstijden zelfstandig werk te zoeken voor de andere groep, waarbij er weinig of geen instructie nodig is. Ook zijn al die toetsen wel erg zwaar voor veel kinderen, dus probeer ik korte opdrachten en afwisselende opdrachten te zoeken waar ze mee aan de slag kunnen.


Bij rekenen kunnen ze gaan automatiseren, maar ik zorg er ook voor dat ze dit kunnen afwisselen met lezen. Op andere momenten krijgen ze een iPad om mee te oefenen en ze hebben ook een zomerboekje met verschillende spelletjes en opdrachten gekregen. De kinderen krijgen op deze momenten van mij de taak: alles wat je moet doen ligt op je tafel en je zorgt er zelf voor dat je alles wat op je tafel ligt gedaan hebt. Zo leer ik de kinderen zelf met hun tijd om te gaan en te plannen.


English version

At this moment my school is in the middle of testing weeks. Each day the children get a test. I work in a group with what we call group 3 and group 4 combined. They are aged six to nine years old. For both these groups I have to read these tests aloud so they can give the answers. Each group has 11 tests, so that makes 22 in total. At the moments when I am testing a group, the other group had to work independent, they can’t ask any questions or help and they have to have enough work to make during this time. Each time it is a challenge to plan these weeks.


For me this means I have to make a really good planning. I mark the times I have the tests and than I plan in the rest of the days. It is really difficult to find enough workload for the group that has to work independently without a lot of instructions. And it is hard working for the kids to make all these tests, so I try to have short assignments and a variety of differents things they can do.


They have a lot of different things to do: they can do some maths and work on their automating (that’s how we call becoming faster in calculus) skills, they can practice reading. At other moments they can work on different skills on the iPads and they did get a summer workbook with different games and other things. I give them the following task: put all the things you are allowed to do on your desk and make sure you do all these things in the time you have to work independently. This way I teach them to plan their own time.

 

Functional Planning: setting up my Teacher Planner 1

English version below

Ik heb ondertussen al twee jaar mijn eigen Teacher Planner gemaakt. Het eerste jaar was dit in mijn FiloFax 5 Green Original en sinds vorig jaar werk ik met een Happy Planner systeem. De covers en discs heb ik gekocht en de inhoud heb ik zelf gemaakt. In deze planner bereid ik mijn lessen voor, heb ik een overzicht over het hele jaar en kan ik thuis ook kijken aan welke doelen ik die week met de kinderen moet werken. Want, laten we eerlijk zijn: alle leerkrachten werken ’s avonds ook nog wel eens thuis.


Na mijn Happy / Teacher Planner een jaar gebruikt te hebben, ben ik erg tevreden met het systeem. Maar er zijn een paar dingen die ik wil veranderen en een paar dingen die ik moet veranderen. Op mijn school gaan we komend schooljaar over naar het continurooster (vijf gelijke dagen van half 9 tot 2 uur naar school). Hierdoor zullen pauzetijden veranderen, lessen zullen verschoven moeten worden en dat zal aangepast moeten worden in het weekoverzicht. Ook krijgen we nieuw meubilair en daarbij krijg ik een nieuw bureau met een verlenging eraan vast voor kleine instructiegroepjes. Ik wil dan ook een planning gaan maken voor wie er wanneer bij mij moet komen zitten en aan welke doelen we op dat moment gaan werken.

Op dit moment weet ik nog niet zoveel. Ik weet welke kinderen ik volgend jaar in de klas krijg, maar de helft daarvan zijn nieuwe kinderen waarvan ik nog geen niveaus weet. Voor de kleine instructiegroepjes kan ik al wel een opzet maken, omdat ik de namen en doelen met pen ga opschrijven. Mijn nieuwe rooster weet ik nog niet. We zullen proberen alles zoveel mogelijk hetzelfde te houden, maar we weten nog geen pauzetijden. Ik kan dus nog geen nieuw weekoverzicht maken. Ik kan er wel alvast over nadenken.


Dus heb ik in mijn bullet journal een bladzijde gemaakt waarop ik kan brainstormen over wat ik voor volgend schooljaar in mijn Happy / Teacher Planner wil hebben. Ook kan ik er kleine versies van bepaalde pagina’s in tekenen. Het ontwerpen van inserts voor mijzelf is een van de leukste dingen om te doen. Ik kan ze helemaal naar mijn eigen wens ontwerpen en opzetten. En zo zorg ik ervoor dat mijn systeem werkt voor mij.


English version

I made my own teacher Planner for about two years now. The first year I made one in my FiloFax A5 Green Original and since the beginning of this current schoolyear I use a Happy Planner system. I bought the covers and discs and I made and designed the inserts myself. In this planner I prepare my lessons, I have an overview of the full schoolyear and I can reference it at home to see the goals I am working on with the students. Because, let’s face the truth: every teacher works at home in their spare time.


After using my Happy / Teacher Planner for about a year now, I can say that I am pretty satisfied with the system. But there are I couple of things I want to change and some things I need to change. At my school we are going to change the schoolhours. Instead of going home at lunchbreak, all the students will stay at school and we will have five days with the same amount of hours. This is a big change with the system we are using right now. This means that there will be a lot of things that are going to change: the times we will have our breaks, lessons will have to be moved in order to fit in our daily schedule and I will need to change this in my weekly overview. We will also get new furniture and I will get a new teachers desk with a small group table attached to it. So I want to make a schedule for these small groups so I can write down the names and the goals we will be working on.

At the moment I don’t know much. I know which students I will get next year, but half of them are new students and I don’t know their levels. I can make the small group planning set up, because I will write the names and goals in when I need it. I don’t know my new daily schedule. We will try to keep it the same as much as we can, but we don’t know the times we will have breaks. That means I can’t make a new weekly overview for my teacher planner yet. But I can already think about it.


So I dedicated a page in my bullet journal for a brainstorm about the setup for my Happy / Teacher Planner for the coming schoolyear. I can also draw in some different pages I want to make. Designing and making my own inserts is one of my favorite things to do. I can completely make them the way I want them to be. And this way I make sure that my planning system works for me.

Teacher Plan With Me: laatste schoolweek

De laatste schoolweek begint morgen, want vandaag is het tweede paasdag en ben ik nog lekker vrij! Dit heeft ook invloed op de planning die ik maak voor de klas. Je hebt al vaker kunnen zien dat ik een eigen teacher planner heb gemaakt van discs en covers van de Happy Planner. 

Mijn eerste stap is het invullen van de afspraken die ik na schooltijd (of juist onder schooltijd) heb. Regelmatig hebben deze afspraken namelijk invloed op mijn dagplanning voor de klas. Nadat ik mijn afspraken voor de week heb opgeschreven, kijk ik welke dagen en lessen er uit vallen. Vaak zijn dit er geen, maar de laatste schoolweek (en eigenlijk heel april) zijn hectisch en zitten vol met speciale dagen, feesten en andere dingen. Ik kruis de lessen / dagen door die ik niet hoef te plannen. Deze week vallen er twee hele dagen uit en twee halve… Dat is behoorlijk veel.


Maandag hebben de kinderen en ik lekker een vrije dag, hier hoef ik dus niks voor te plannen. Dinsdag is de enige dag dat we een “normaal” rooster hebben. Op woensdag heeft groep 3 een kookochtend en hebben op die tijd dus geen lessen. Op donderdag wordt ons computersysteem op school omgezet en hebben we de hele dag geen internet. Ik ga samen met mijn onderwijsassistente en kinderen naar het park om de hele ochtend buiten les te hebben. Op vrijdag hebben we de KoningsSpelen en is er de hele dag geen les.