Teacher Planning: Testing weeks

English version below

Op dit moment zijn wij op school bezig met de CITO toetsweken. Elke dag wordt er een toets afgenomen. Ik werk in een combinatiegroep 3/4. Voor beide groepen moet ik de toetsen voorlezen, 11 toetsen per groep dus 22 in totaal. Tijdens dit moment moet de andere groep zelfstandig kunnen werken, ze kunnen geen vragen stellen en ze moeten voldoende werk hebben om te kunnen maken. Elke keer weer is dit een enorme uitdaging voor zowel mij als de kinderen.


Voor mij betekent dit voornamelijk een hele strakke planning. Ik geef duidelijk de tijden aan wanneer er toetsen worden afgenomen en hierna plan ik de rest van de dagen in. Het is best lastig om voor de toetstijden zelfstandig werk te zoeken voor de andere groep, waarbij er weinig of geen instructie nodig is. Ook zijn al die toetsen wel erg zwaar voor veel kinderen, dus probeer ik korte opdrachten en afwisselende opdrachten te zoeken waar ze mee aan de slag kunnen.


Bij rekenen kunnen ze gaan automatiseren, maar ik zorg er ook voor dat ze dit kunnen afwisselen met lezen. Op andere momenten krijgen ze een iPad om mee te oefenen en ze hebben ook een zomerboekje met verschillende spelletjes en opdrachten gekregen. De kinderen krijgen op deze momenten van mij de taak: alles wat je moet doen ligt op je tafel en je zorgt er zelf voor dat je alles wat op je tafel ligt gedaan hebt. Zo leer ik de kinderen zelf met hun tijd om te gaan en te plannen.


English version

At this moment my school is in the middle of testing weeks. Each day the children get a test. I work in a group with what we call group 3 and group 4 combined. They are aged six to nine years old. For both these groups I have to read these tests aloud so they can give the answers. Each group has 11 tests, so that makes 22 in total. At the moments when I am testing a group, the other group had to work independent, they can’t ask any questions or help and they have to have enough work to make during this time. Each time it is a challenge to plan these weeks.


For me this means I have to make a really good planning. I mark the times I have the tests and than I plan in the rest of the days. It is really difficult to find enough workload for the group that has to work independently without a lot of instructions. And it is hard working for the kids to make all these tests, so I try to have short assignments and a variety of differents things they can do.


They have a lot of different things to do: they can do some maths and work on their automating (that’s how we call becoming faster in calculus) skills, they can practice reading. At other moments they can work on different skills on the iPads and they did get a summer workbook with different games and other things. I give them the following task: put all the things you are allowed to do on your desk and make sure you do all these things in the time you have to work independently. This way I teach them to plan their own time.

 

Advertenties

Functional Planning: The quest for new inserts

English version below

Gisteren kon je lezen over de manier waarop ik nadenk over de nieuwe opzet van mijn Happy / Teacher Planner. Vandaag wil ik het hebben over het proces dat ik doorloop om mijn FiloFax Malden klaar te maken voor het komende schooljaar.

En dat blijkt dit jaar nog heel lastig te wezen! Ik zit enorm te twijfelen tussen de opzet die ik dit jaar heb gebruikt, met mijn week op een pagina met mijn dagspecifieke taken op de pagina ernaast en een gedeelte voor mijn bullet journal. Er zullen gedeelten uit mijn FiloFax gaan die ik niet gebruik, zoals mijn maandpagina’s. Ik heb daarbij het idee dat ik dingen alleen maar opschrijf om ze op te schrijven. Ik denk dat ik ondertussen al drie weken niet naar die pagina’s heb gekeken. Maar, het systeem wat ik nu heb werkt ontzettend goed en ik heb genoeg plek om alles op te kunnen schrijven.

Maar ik ben ook ontzettend aan het twijfelen of ik de FiloFax dagelijkse pagina’s wil gaan gebruiken. Ik werd geïnspireerd door de indeling die Samantha van Life Well Designed gebruikt. Het ziet er strak en functioneel uit. Er is genoeg ruimte om van alles op te schrijven en lijstjes te maken. Nu zou ik natuurlijk zelf dagpagina’s kunnen maken, dat heb ik voorheen ook gedaan. Maar ik vind dat voor 365 dagen een behoorlijk gedoe, het papier van FiloFax is heel dun en eigen gebruikt papier niet, zodat ik minder in mijn planner kan passen en ik vind de pagina’s van FiloFax er gewoon heel strak uitzien.

FiloFax daily.png

Foto van: IG – Life Well Designed

En dan komt nu het volgende probleem: de dagelijkse pagina’s van FiloFax zijn niet als een academisch jaar te koop. Dat zou betekenen dat ik de volle prijs voor een volledig jaar moet betalen en dat ik de helft van de pagina’s weg kan gooien, dat is hartstikke papierverspilling en doodzonde dus! Dilemma, dilemma… wat moet ik doen? Toch maar weer mijn gewone opzet gebruiken die wel goed werkt of toch overgaan naar dagelijkse pagina’s en dat volledige jaar kopen van FiloFax…


English version

In my blogpost from yesterday I wrote about the way I am thinking and brainstorming about the new setup of my Happy / Teacher Planner. Today I want to talk about the process I walk through to make my FiloFax Malden ready for the coming schoolyear.

And that seems to be a pretty difficult task this year! I am really contemplating between two different options. I am doubting to use the same setup I am using this year, with my week on one page and a notes page next to it which I use to write down dayspecific tasks and a different section for my bullet journal. There are sections in my FiloFax that I don’t use (often) and can go, like my monthly overviews. I have the feeling that I am only writing in them because they are in my planner. I think I haven’t looked at those in the last three weeks. But, the system I am using right now, is working incredibly well and I have enough space to write everything down.

But I am also really considering to use FiloFax daily inserts. I got inspired by the way Samantha from Life Well Designed uses them. It looks clean and functional, just the way I like my inserts to look. There is enough room to write everything down and make lists. I could print daily inserts out myself ofcourse, like I did in the past. But I think it is such a hassle for 365 days. And the FiloFax paper is really thin so I could fit a lot more pages in my planner than when I am using my own paper. And I think the daily inserts from FiloFax look really clean.

FiloFax daily.png

Foto van: IG – Life Well Designed

And there is also another problem: the daily inserts from FiloFax aren’t available in an academic year. That means I would have to pay full price for a full year and that I could throw away half of the year that has already passed. This is such a waste of paper. So I am having a dilemma here, what should I do…? Continu to use my setup as is, because it works so well for me or starting to use daily pages and buy the full year from FiloFax.

Monthly set-up: June

English version below

De maand juni is altijd een piekmaand voor leerkrachten. Voor alle mensen die altijd maar roepen: Jullie moeten niet zeuren, jullie hebben twaalf weken vakantie!, in de maand juni werken wij voor bijna het dubbele aan werk, dus die twaalf weken zijn zeven weken overuren die we opnemen (en waarvan we de tijd niet zelf kunnen kiezen) en vijf weken vakantie, net als ieder ander, die we ook niet zelf mogen kiezen. Dus.

Maar dat terzijde, de maand juni is erg druk en stressvol voor veel leerkrachten. Hier heb ik eerder ook al over gepraat en daarbij mijn project planning voor mijn werk gedeeld. Ik ervaar heel weinig stress en dat is altijd al zo geweest. Dit komt omdat ik alles goed op orde en goed georganiseerd en gepland heb. Er zijn in deze maand een heleboel dingen waar ik rekening mee moet houden als ik afspraken in wil gaan plannen. Gelukkig weten de mensen uit het onderwijs dat juni druk is en worden er altijd weinig afspraken in die maand gemaakt, omdat iedereen zijn tijd nodig heeft voor het afsluiten van het ene schooljaar, maar ook het opstarten van het komende schooljaar.

Ik moet rekening houden met:

 • Cito-toetsweken, waarbij er gedurende twee weken elke dag een of meerdere toetsen worden afgenomen.
 • Het nakijken van deze toetsen kost extra veel tijd en inspanning, omdat dit gaat om de ontwikkeling van de kinderen en de boekjes gewoon erg onhandig zijn in groep 3 en 4.
 • Het invoeren van de toetsen is een vervelend werk, dus ik schrijf eerst alles op volgorde uit op papier, zodat ik het zo in ons leerlingvolgsysteem kan rammelen. Maar dan moet ik nog rekening houden met kinderen die individueel ingevoerd moten worden, kinderen die niet ingevoerd moeten worden en kinderen die een ander niveau hebben gedaan.
 • De rapporten moeten gemaakt worden. De vijf bladzijden lange rapporten moeten ingevuld worden per leerling, met persoonlijke stukjes. Hierbij moet ik ook de gesprekken (die niet altijd even leuk nieuws hebben) goed voorbereiden, want zo’n gesprek duurt maar 15 minuten. Ik moet er 27 maken.
 • Al mijn groepsplannen (alle elf) moeten geëvalueerd zijn, de kinderen moeten op niveau ingedeeld worden voor het volgende schooljaar en ik moet dus ook al groepsplannen maken met kinderen die ik nog niet ken.
 • Alle kinderen moeten worden besproken met de Intern Begeleider van de school, waarbij ik moet benoemen welke kinderen op welke gebieden specifieke onderwijsbehoeften hebben. Dit is niet lastig, want ik ken alle kinderen door en door op leergebied, maar elke scheet die ze laten moet genoteerd worden.
 • Ook moeten alle kinderen besproken worden met de leerkracht die deze kinderen gaat krijgen en ik moet met de huidige leerkracht van mijn komende groep de kinderen bespreken die volgend schooljaar bij mij in de klas komen.
 • De bestelling voor het komende schooljaar moet gedaan worden, wat betekend dat voor elke groep moet bekeken worden hoeveel werkboeken er voor elk vakgebied nog zijn, hoeveel er besteld moeten worden. Ook hebben we een nieuwe rekenmethode gekozen en daarvan moet een goede bestelling gemaakt worden, waarbij niks vergeten kan worden.
 • En naast dit alles moet ik natuurlijk nog gewoon lesgeven, zorgen dat kinderen excelleren en leren, afscheid nemen van een groep kinderen, collega’s helpen en heb ik ook nog een avondcursus.

Oftewel: genoeg te doen! (of: genoeg te plannen!)


English version

June is one off the busiest months for teachers. I hear a lot of people saying that it is not fair for us having twelve vacation weeks, but they forget that we don’t have working days from 9 to 5 and the luxury of planning your weeks when you want them.

But the month of june is very busy and gives a lot of stress by many teachers. I talked about this before in my teacher project planning blogpost. I myself don’t get stressed out so quickly. I make sure I have my work done, everything organized and planned out. For this month there are a lot of things I have to keep in mind when I am doing my planning or schedule appointments. People that work in the educational field know that june is very busy and don’t often plan appointments in this month. Everybody needs all the time that is available for ending the current year and starting the coming year.

I have to keep in account:

 • Testing weeks, during two weeks the kids get a test or several tests a day.
 • These tests have to be graded, which takes a lot of time. The children that I teach have to mark the right answer in a booklet, which makes it a lot of work.
 • The tests have to be entered in our system which contains of every information of every child. I write all the results down on a paper in the right order before putting it in this system. It is a lot of work, because some of the children have to be graded on another level.
 • For every child (27 in total) I need to make a report of five pages with all their grades and personal information. I also have to prep for conference talks with ervy parent (which don’t always bring good news). I only have 15 minutes to talk about results and observations.
 • For every schoolsubject we have to write a group plan with all the results, analyses and educational needs of every individual student. They have to be put in the right level for the next schoolyear and I have to make these plans for children I have not met yet.
 • All the students have to be analysed and discussed with the supervisor and I have to point out all the educational needs of every student on every subject. This isn’t difficult, because I know my students by heart, but it has to be written down, which takes a lot of time.
 • I also have to discuss all the children that are going to a different teacher the next schoolyear. I also have to discuss the children that are coming to my class next year with their current teachers.
 • We have to order all our necesseties for teaching the different subjects. This means all the workbooks have to be checked and counted and ordered. I am in charge of ordering and leading all of this.
 • And besides all of this I still have to teach, let the children learn, say goodbye to my current students, help colleagues and I also have a evening course.

In other words: enough to do! (or: enough to plan!)

Bullet journal Basics Layout

English version below

Gisteren schreef ik over de simpele vorm van de bullet journal. Nogmaals: al die prachtige layouts vind ik ook mooi, maar het is niet hoe de bullet journal oorspronkelijk is opgezet. De oorspronkelijke vorm is namelijk met een notitieboek en een pen en dat is het. En dit is nu juist heel erg handig voor als je functioneel wilt plannen. Ik heb een voorbeeldweek gemaakt met de bullet journal in zijn simpelste vorm.


Ik heb de pagina’s in tweeën gesplitst, zodat je het meest effectief gebruik kunt maken van de plek op je pagina. Zinnen zijn meestal niet lang genoeg om naar het eind van je papier te gaan, waardoor je eigenlijk een hoop papier weggooit. Ik begin de week met een overzicht van de week en de afspraken en wat trackers onderaan. Hiernaast staat een lijst met taken die die week afgerond moeten worden, maar niet op een bepaalde dag. Op de volgende bladzijde begin ik met dailies. Die maak ik per dag. En op de laatste (vierde) bladzijde heb ik mijn blogplanner gemaakt, die ik nog niet met jullie ga delen, dat komt aan het eind van de maand.


English version 

Yesterday I wrote about the simplest form of the bullet journal. I will say it again: I really do think that all those pretty layouts are beautiful, but it not the original way the bullet journal was set up. The original way is to only use a notebook and a pen. And this makes it very easy to use it for functional planning. I made a week using the bullet journal in its simplest way.


I split the pages in half, so I can use the page most effectively. Sentences are rarely long enough to go to the end of the page and this gives you a lot of paperwaste. I start the week with a weekly overview of my appointments and some trackers below that. Besides this I put a list with weekly tasks that are not day specific. On the next day I start my dailies. I make these the evening before. On the last (fourth) page I made my blogplanner. But I will not share this with you yet, because there will be a blogpost about this at the end of the month.

Huishouden jaarschema / Yearly cleaning schedule

English version below

Voor het huishouden heb je natuurlijk klussen die je dagelijks, een aantal keer per week, wekelijks, maandelijks of een aantal keer per jaar doet. De dagelijkse en wekelijkse klusjes zijn nog makkelijk te onthouden en bij te houden. Deze heb ik lange tijd bijgehouden in een wekelijkse tracker. Op dit moment houd ik deze klusjes anders bij en daar komt volgende week een post over.

Voor de maandelijkse klussen of diegene die je een paar keer per jaar doet, heb ik ook een tracker gemaakt. Zo kan ik per maand afvinken of ik ze wel of niet heb gedaan.

Ik heb een schema gemaakt met alle maanden van het jaar. Daaronder staan alle klussen die ik bij wil houden en die lijst groeit nog regelmatig. Voor de klussen die ik elke maand wil doen, zet ik bij elke maand een groene stip. Voor klussen die minder vaak voorkomen, zet ik een stip bij de bijbehorende maanden. Ik probeer dit een beetje af te wisselen en rekening te houden met grote vakanties, zodat ik niet al het werk in dezelfde maand hoef te doen of in een drukke maand (i.v.m. toetsen en rapporten).


English version

Your household contains tasks that you do daily, several times a week, weekly, monthly or several times a year. The daily nd weekly tasks are easy to remember and easy to do. I did track these for a long time in a weekly tracker. At this moment I track these differently, I will post about this next week.

For monthly chores or the ones you I several times a year, I also made a tracker. I can keep track of these tasks this way and make sure everything gets done.

I made a schedule with a full year. On the left side I made a list with the chores I want to keep track off. This list is still growing. For monthly chores I put a green dot in every box for every month. For the chores I do several times a year, I put a green dot in the months I want to do those. I try to spread these tasks throughout the year and take my breaks into account, but also make sure I don’t plan too much in really busy months.

Functional Planning: Weekly Review

English version below

Twee weken geleden ben ik begonnen met het testen van de free printables van Peanuts Planner Co. Dit was in een minder drukke vakantieweek en ik had met deze pagina’s genoeg ruimte om alles te plannen in die week wat ik nodig had. Nu heb ik deze inserts ook een hele werkweek getest en gebruikt. Ik vind ze nog steeds erg mooi vormgegeven en heel functioneel. Natuurlijk kost het even tijd om aan nieuwe inserts te wennen en moet je even zoeken waar je informatie wilt opschrijven.


Na een week van gebruik kan ik zeggen dat ik genoeg ruimte heb om alles op te schrijven, omdat ik ook nog een bullet journal gebruik. Door continu te switchen houd ik die taken goed in de gaten. In de kolommen aan de zijkant heb ik lijstjes gemaakt die voor de hele week toepasbaar zijn. Door ze een kopje te geven, heb ik onderscheid en een verdeling in mijn taken gemaakt. Waar ik wel heel erg aan moet wennen, is de beperkte ruimte die ik per dag heb om dingen op te schrijven. Je hebt hele korte plekken voor een zin en je wordt gedwongen om eigenlijk in een paar woorden op te schrijven wat je bedoeld. Dat is goed, want je bent niet te gedetailleerd, maar soms kon ik niet alle informatie kwijt die ik nodig had om te begrijpen wat ik ergens mee bedoelde.


Ik ben dus afkortingen gaan gebruiken, maar daar ben ik geen fan van. Ook heb ik geprobeerd met dagelijkse pagina’s in het midden te werken, maar dit resulteerde weer in het feit dat ik dingen dubbel op ging schrijven, wat ik juist niet wil! Wat ik wel heel fijn vind, is dat mijn zelfgemaakte stickers perfect passen in een box!


En aan het eind van de week kreeg ik een ander idee. De lijnen zitten best ver uit elkaar en ik schrijf best klein, dus ik kon best nog wat kleiner schrijven en wat gedetailleerder mijn informatie opschrijven. Nu ik dit aan het eind van de week ben gaan proberen, weet ik niet hoe het eruit ziet als ik dit een hele week ga toepassen. Misschien is het dan wel veel te rommelig en te druk, maar dat ga ik volgende week uitproberen.


English version

I started testing free Printables made by Peanuts Planner Co about two weeks ago. At that time I had spring break and my week was a lot less busy. The inserts gave me more than enough space to plan out my week. I tested these inserts for my first back to work week. I still think that they are very pretty and functional. It takes a bit of time to get adjusted to a new planning system and new inserts.

After using the inserts for a week I can say that I have enough space to write everything down. This is also because I am using my bullet journal section for writing down incoming information and tasks. In the sidebars I made lists for tasks that are not day specific. I made sections by giving them a header. I do have to get used to the limited space you get for writing things down. You are forced to be really specific and only have space for a few words. This is a good thing, but sometimes it is nog enough space for the information I needed to write down.

SO I started using abbreviations, but I didn’t like that. I also tried using daily pages in the middle of the week, but I just started rewriting stuff again and again and I didn’t want that. But I did like the fact that my homemade functional planner stickers fit perfectly in the boxes.

AT the end of the week I got another idea. The spaces to write are really big in heighth. I do already write somewhat small, but if I would write even smaller I could fit more words in a box. So I started trying this at the end of the week and will try this next week. Maybe it will look cluttered, but we will see that next week.