Bullet journal Basics Layout

English version below

Gisteren schreef ik over de simpele vorm van de bullet journal. Nogmaals: al die prachtige layouts vind ik ook mooi, maar het is niet hoe de bullet journal oorspronkelijk is opgezet. De oorspronkelijke vorm is namelijk met een notitieboek en een pen en dat is het. En dit is nu juist heel erg handig voor als je functioneel wilt plannen. Ik heb een voorbeeldweek gemaakt met de bullet journal in zijn simpelste vorm.


Ik heb de pagina’s in tweeën gesplitst, zodat je het meest effectief gebruik kunt maken van de plek op je pagina. Zinnen zijn meestal niet lang genoeg om naar het eind van je papier te gaan, waardoor je eigenlijk een hoop papier weggooit. Ik begin de week met een overzicht van de week en de afspraken en wat trackers onderaan. Hiernaast staat een lijst met taken die die week afgerond moeten worden, maar niet op een bepaalde dag. Op de volgende bladzijde begin ik met dailies. Die maak ik per dag. En op de laatste (vierde) bladzijde heb ik mijn blogplanner gemaakt, die ik nog niet met jullie ga delen, dat komt aan het eind van de maand.


English version 

Yesterday I wrote about the simplest form of the bullet journal. I will say it again: I really do think that all those pretty layouts are beautiful, but it not the original way the bullet journal was set up. The original way is to only use a notebook and a pen. And this makes it very easy to use it for functional planning. I made a week using the bullet journal in its simplest way.


I split the pages in half, so I can use the page most effectively. Sentences are rarely long enough to go to the end of the page and this gives you a lot of paperwaste. I start the week with a weekly overview of my appointments and some trackers below that. Besides this I put a list with weekly tasks that are not day specific. On the next day I start my dailies. I make these the evening before. On the last (fourth) page I made my blogplanner. But I will not share this with you yet, because there will be a blogpost about this at the end of the month.

Huishouden jaarschema / Yearly cleaning schedule

English version below

Voor het huishouden heb je natuurlijk klussen die je dagelijks, een aantal keer per week, wekelijks, maandelijks of een aantal keer per jaar doet. De dagelijkse en wekelijkse klusjes zijn nog makkelijk te onthouden en bij te houden. Deze heb ik lange tijd bijgehouden in een wekelijkse tracker. Op dit moment houd ik deze klusjes anders bij en daar komt volgende week een post over.

Voor de maandelijkse klussen of diegene die je een paar keer per jaar doet, heb ik ook een tracker gemaakt. Zo kan ik per maand afvinken of ik ze wel of niet heb gedaan.


Ik heb een schema gemaakt met alle maanden van het jaar. Daaronder staan alle klussen die ik bij wil houden en die lijst groeit nog regelmatig. Voor de klussen die ik elke maand wil doen, zet ik bij elke maand een groene stip. Voor klussen die minder vaak voorkomen, zet ik een stip bij de bijbehorende maanden. Ik probeer dit een beetje af te wisselen en rekening te houden met grote vakanties, zodat ik niet al het werk in dezelfde maand hoef te doen of in een drukke maand (i.v.m. toetsen en rapporten).


English version

Your household contains tasks that you do daily, several times a week, weekly, monthly or several times a year. The daily nd weekly tasks are easy to remember and easy to do. I did track these for a long time in a weekly tracker. At this moment I track these differently, I will post about this next week.

For monthly chores or the ones you I several times a year, I also made a tracker. I can keep track of these tasks this way and make sure everything gets done.


I made a schedule with a full year. On the left side I made a list with the chores I want to keep track off. This list is still growing. For monthly chores I put a green dot in every box for every month. For the chores I do several times a year, I put a green dot in the months I want to do those. I try to spread these tasks throughout the year and take my breaks into account, but also make sure I don’t plan too much in really busy months.

Functional Planning: Weekly Review

English version below

Twee weken geleden ben ik begonnen met het testen van de free printables van Peanuts Planner Co. Dit was in een minder drukke vakantieweek en ik had met deze pagina’s genoeg ruimte om alles te plannen in die week wat ik nodig had. Nu heb ik deze inserts ook een hele werkweek getest en gebruikt. Ik vind ze nog steeds erg mooi vormgegeven en heel functioneel. Natuurlijk kost het even tijd om aan nieuwe inserts te wennen en moet je even zoeken waar je informatie wilt opschrijven.


Na een week van gebruik kan ik zeggen dat ik genoeg ruimte heb om alles op te schrijven, omdat ik ook nog een bullet journal gebruik. Door continu te switchen houd ik die taken goed in de gaten. In de kolommen aan de zijkant heb ik lijstjes gemaakt die voor de hele week toepasbaar zijn. Door ze een kopje te geven, heb ik onderscheid en een verdeling in mijn taken gemaakt. Waar ik wel heel erg aan moet wennen, is de beperkte ruimte die ik per dag heb om dingen op te schrijven. Je hebt hele korte plekken voor een zin en je wordt gedwongen om eigenlijk in een paar woorden op te schrijven wat je bedoeld. Dat is goed, want je bent niet te gedetailleerd, maar soms kon ik niet alle informatie kwijt die ik nodig had om te begrijpen wat ik ergens mee bedoelde.


Ik ben dus afkortingen gaan gebruiken, maar daar ben ik geen fan van. Ook heb ik geprobeerd met dagelijkse pagina’s in het midden te werken, maar dit resulteerde weer in het feit dat ik dingen dubbel op ging schrijven, wat ik juist niet wil! Wat ik wel heel fijn vind, is dat mijn zelfgemaakte stickers perfect passen in een box!


En aan het eind van de week kreeg ik een ander idee. De lijnen zitten best ver uit elkaar en ik schrijf best klein, dus ik kon best nog wat kleiner schrijven en wat gedetailleerder mijn informatie opschrijven. Nu ik dit aan het eind van de week ben gaan proberen, weet ik niet hoe het eruit ziet als ik dit een hele week ga toepassen. Misschien is het dan wel veel te rommelig en te druk, maar dat ga ik volgende week uitproberen.


English version

I started testing free Printables made by Peanuts Planner Co about two weeks ago. At that time I had spring break and my week was a lot less busy. The inserts gave me more than enough space to plan out my week. I tested these inserts for my first back to work week. I still think that they are very pretty and functional. It takes a bit of time to get adjusted to a new planning system and new inserts.

After using the inserts for a week I can say that I have enough space to write everything down. This is also because I am using my bullet journal section for writing down incoming information and tasks. In the sidebars I made lists for tasks that are not day specific. I made sections by giving them a header. I do have to get used to the limited space you get for writing things down. You are forced to be really specific and only have space for a few words. This is a good thing, but sometimes it is nog enough space for the information I needed to write down.

SO I started using abbreviations, but I didn’t like that. I also tried using daily pages in the middle of the week, but I just started rewriting stuff again and again and I didn’t want that. But I did like the fact that my homemade functional planner stickers fit perfectly in the boxes.

AT the end of the week I got another idea. The spaces to write are really big in heighth. I do already write somewhat small, but if I would write even smaller I could fit more words in a box. So I started trying this at the end of the week and will try this next week. Maybe it will look cluttered, but we will see that next week.

Teacher Plan With Me Tip: Project Planning

English version below

De titel zegt dat dit een teacher plan with me is, maar kan ook door iedereen gebruikt worden. Ik maak namelijk gebruik van project based planning om de laatste tien weken van het schooljaar te plannen. Nog maar tien weken! In principe kun je de zomervakantie zien als de deadline om alles af te hebben wat nog gedaan moet worden, net zoals bij andere banen. Tussendoor zijn er nog andere deadlines waar rekening mee moet worden gehouden. Om die laatste weken vlekkeloos te laten verlopen, maak ik lijstjes en een langetermijn planning. Die lange termijnplanning maak ik op free printables (gevonden op Pinterest) van de drie maanden waarin deze planning valt.


Ik gebruik de printables op A4 formaat omdat er veel te plannen valt en ik in een oogopslag wil kunnen zien waar ik tijd en plek heb om grotere taken in te plannen. Als eerste markeer ik vrije dagen met een groene markeerstift. Ik probeer tijdens deze dagen zo min mogelijk in te plannen, omdat dit me ruimte geeft om tot rust te komen of vooruit te werken, wat ik altijd erg graag doe. Als tweede maak ik een running list in mijn FiloFax van de dingen die dit schooljaar nog gedaan moeten worden. Dit is echt nog het begin van een lijst en wordt gaandeweg aangevuld.


Gelukkig is dit niet de eerste keer dat ik een schooljaar afrond en een nieuw schooljaar opstart, dus vaak heb ik nog wel een lijst van een voorgaand jaar liggen die ik kan gebruiken. Ook komen er nieuwe dingen bij, zoals een inspectiebezoek dat voorbereid moet worden of andere dingen die we tijdens vergaderingen bespreken. Dit wordt allemaal op deze lijst gezet. En nu weer terug naar de maandkalenders. Ik schrijf hier de bekangrijke afspraken op en markeer deze met de markeerstift. Zo kan ik snel zien wat een adspraak is en waar ik dus geen tijd heb om grote taken in te plannen. Deadlines arceer ik met een grijze markeerstift, zodat ze goed zichtbaar zijn.


Hierna begin ik met het inplannen van taken die ik altijd al doe, zoals de nieuwsbrief samenstellen en uitprinten. Ook schrijf ik in de notes kolom de grote taken van mijn lijstje op die in die maand uitgevoerd moeten worden. Hierna ga ik ze pas inplannen. Sommige taken zijn kleiner en kunnen in een dag gedaan worden, andere taken kosten meer tijd en moeten dus over meer dagen ingepland worden. Nadat ik dit allemaal heb ingevuld, heb ik een volle planning. En gek genoeg geeft mij dat juist rust! Ik verdeel zo mijn taken over meerdere weken en hoef niks op het laatste moment te doen. Een goede planning is het halve werk.

Happy Planning! XOXO


English version

Although the title says “Teacher Plan With Me”, it van be used by anyone. I named this posts this way, because teaching is my profession and I use this as an example. I use project based planning to plan out the last ten schoolweeks. I see the summer break as my biggest deadline for having all the things done. Inbetween there are several other deadlines. To be most productive and have the littlest amount of stress, I plan out these weeks using lists and a longterm planning. I make this longterm planning on free printables, found on pinterest, of the three remaining schoolmonths.I use these printables in A4 size, because there is a lot to plan and I want to see in a glance when I have free time to plan in bigger tasks. The first thing I do is marking the days off with a green marker. I try to plan as least as possible on these days, because it gives me time to relax and to work ahead. When I am in a working mood, I can get a lot done and I don’t mind if I do this on a day off when everybody else is working. The second thing I do is making a running list using my FiloFax of all the tasks that still has to be done. This list will be filled up along the way.

It is not the first time completing and starting a new year, so I will have some lists of previous years which I can use. There will also be new tasks and information, such as a visit of the schoolinspection that has to be prepared, or information giving at a teammeeting. All of this will be put on the list. So, back to the monthly calendars. I write down all the important appointments and mark these, so I can distinct tasks from appointments. Deadlines will be marked with a gray box.

Than I start planning in all the tasks I regularly do, like making the newsletter. In the notes column I write down the tasks from my running list that has to be done in the specific month. When all of this is done, I start planning in those tasks. Some tasks are small and can be done in a day, others are larger and need more days to be completed. After doing this, I end up with a full schedule. It eases my mind. I spread my tasks over the last ten weeks, so I don’t have to do anything last minute. A good planning is half of the work.

My neverending plannerjourney, continued

English version below

Het voelt als gisteren dat ik mijn eerste blogpost over mijn neverending plannerjourney schreef. In deze post had ik heel mijn systeem omgegooid en was ik van een FiloFax A5 overgestapt naar mijn Personal Ochre Malden in combinatie met de bullet journal in zijn simpelste, oorspronkelijke vorm. Voor mij een geweldig systeem waarmee ik mijn productiviteit verhoogd heb. Ook had ik een Moleskine weekly planner voor mijn blogplanning. Nu zag ik mijn bullet journal niet als een extra boekje, omdat hij achterin mijn FiloFax pastte, maar het was wel een extra boekje zodra ik mijn planner gebruikte. Het was niet sorend, maar ik wilde graag kijken of ik alle componenten van mijn planningssyteem (minus de Happy Planner die ik als Teacher Planner gebruikt, dat gaat echt nooit erbij passen en dat wil ik ook niet) kon combineren in mijn FiloFax Personal Malden. Ook het feit dat mijn Moleskine uit elkaar begon te vallen, zette mij aan tot deze verandering.


Dus ik daagde mezelf uit. En het past! Ik werk nu voor de derde week met mijn FiloFax als plannersysteem. Mijn FiloFax heeft vijf tabbladen en dat is al vanaf het begin dat ik hem heb. Ik heb wel wat met de inhoud moeten schuiven. Achter tabblad 1 heb ik mijn jaarlijkse overzicht, mijn maandkalenders, mijn gezondheidstracker en mijn huishoudschema. Achter tabblad 2 zit mijn blogplanner. Hiervoor heb ik mijn wekelijkse layout van twee pagina’s verkleind naar een systeem dat op één pagina in persoonlijk formaat past. Voor een leek helemaal niet duidelijk, maar voor mij werkt het. Ik schrijf de blogposts op die ik die week wil schrijven, plan ze in de bovenste tabel in aan de hand van het nummer van de blogpost, heb trackers en een gedeelte voor notities. Het is een stuk kleiner dan voorheen, maar het is voor mij een uitprobeersel.


Achter tabblad 3 zit mijn planner. Hierover heb ik al verschillende blogposts geschreven en op dit moment probeer ik de free printables van Peanuts Planner Co uit. Ik moet wel wennen aan de beperkte ruimte die ik heb om een taak of afspraak op te schrijven, maar het dwingt me ook om niet te gedetailleerd in de formulering te zijn. Dit gedeelte zit in het midden van mijn FiloFax, omdat ik deze het vaakst gebruik en zo beide kanten van mijn week even hoog zijn om er goed op te kunnen schrijven.


Achter tabblad 4 zit mijn bulletjournal. Nog steeds in de meest simpele vorm, zelfs geen index. Ik gebruik mijn bullet journal enkel en alleen om binnenkomende informatie te noteren, taken bij te houden en eventuele notities te maken. Wanneer alle taken en informatie van een pagina uitgevoerd en afgevinkt zijn, zet ik rechtsbovenaan een hartje.


Het laatste tabblad is een verzameling van alle andere dingen. Ik heb hier mijn boodschappenlijstjes (die ik vooraf maak met alle boodschappen die ik elke week koop op volgorde van de winkel), mijn mealplanning, sticky notes en stickers. Ook zitten hier nog wat lege bladzijdes en wat dagelijkse pagina’s die ik zo kan pakken wanneer ik ze nodig heb.

Happy Planning XOXO


English version

It feels like yesterday that I put up my blogpost about my neverending plannerjourney. In this post I wrote about throwing my whole system around and changing from my FiloFax A5 to my Personal Ochre Malden and combining this one with a bullet journal in its simplest form. To me, it is the perfect system and I really increased my productivity. I was also using a Moleskine Weekly Planner for my blogplanning. My bullet journal was a Moleskine Cahier grid paper notebook, very small and lightweight. It fit perfectly in the back of my FiloFax. Although I didn’t see this as an extra booklet, it was annoying to take it out. So I wanted to try out if I could fit all the components of my planningsystem into my FiloFax Personal Malden. Oh, and also the fact my Moleskine Weekly Planner was falling apart, was a motivation to switch it all up.

So I challenged myself. And it fits! It is the third week trying out my FiloFax as my whole planningsystem (minus the Happy Planner I use as a teacher planner, this will never fit and I don’t want to combine it with my FiloFax). My FiloFax has five dividers since I got it. I did switch the inside up a bit. Behind the first divider I have my yearly overview, my monthly calendars, my healthtracker and my household schedule. Behind the second divider is my blogplanner. Iused to have two Moleskine pages and I reduced it to a system that fits one Personal sized page. For an outsider not understandable, but it works for me. I write down the posts I want to write that week and assign them numbers. In the top table I give these numbers days to be published, I put some trackers on the page and a section fot notes.

Behind the third divider is my planner. I already wrote different posts about this section and at the moment I am trying these free printables made by Peanuts Planner Co. I do have to get used to the small spaces to write down tasks and appointments, but it also forces me to be specific. The plannerpart is in the middle of my FiloFax, because I use this part the most en I like the way the pages are equally in height to write on them.

Behind the fourth divider is my bullet journal. Still in the most simple way, I don’t even use an index. I only use my bullet journal to write down all incoming information, make lists and write down notes. When all tasks and information of a page are completed, I mark the top right corner of the page with a small heart.

The last divider houses all different things. I have my grocerylists (which I make with all the regular bought stuff and in order of the shop), my mealplanning, sticky notes and stickers. I also house some empty pages en some daily planningsheets to grab when needed.

Happy Planning! XOXO

Functional Planning: wekelijkse voorbereiding (back to work)

Na twee weken meivakantie is het morgen dan zo ver: het laatste gedeelte van dit schooljaar start. Dat betekent nog hard werken, want er staan nog toetsweken gepland, analyseren van de toetsen, admninistreren van de toetsen, rapporten schrijven, rapportgesprekken voeren én voorbereiden op een nieuwe groep. Ook worden wij deze maand bezocht door de inspectie. Om dit sllemaal in goede banen te leiden en geen stress te veroorzaken, plan ik daarom veel vooruit. Ik weet nu al op welke dagen in juli ik mijn rapportgesprekken ga voeren en dat ik in de laatste week van juni deze rapporten ga schrijven. 

Maar ook alle kleine dingen moeten ingepland worden en weggeschreven. Omdat het twee weken vakantie is geweest, staan er voornamelijk dingen op mijn to do lijst die op een bepaalde dag op school moeten gebeuren. Alles wat ik thuis kon doen, heb ik thuis gedaan. Als eerste heb ik een notitiepapiertje om alle taken voor die week op te schrijven, zodat ik ze op zondag echt in kan plannen. Dit papiertje gooi ik na het overschrijven gewoon weg, dus het kan er soms best rommelig uit zien.


Voor de meeste taken staan letters. Dit zijn de dagen van de week. De meeste taken van deze week heb ik voor een bepaalde dag opgeschreven. Zo zullen ze ook in mijn planner komen. Er zijn ook taken waarbij de dag niet zo bekangrijk is, of die op meerdere dagen kunnen, ook dat schrijf ik erbij. Ik begin dus met mijn planner en de inserts zijn nog behoorlijk leeg. De afspraken staan er op en ik had al wat taken opgeschreven, maar meer niet.


Hierna ga ik dus mijn lijstje af. Met de nieuwe inserts is het wel even passen en meten hoe ik de taken op ga schrijven, zodat ik ook nog weet wat ik bedoel. Ik gebruik hiervoor veel afkortingen, waarvan ik weet wat ze betekenen. En als ik echt meer ruimte nodig heb, kan ik een van de zijkolommen of een sticky note gebruiken.  In de kolommen aan de zijkant schrijf ik de algemene dingen van de week op, zoals wat ik moet kopiëren en printen, een algemene lijst met weektaken, een persoonlijk lijstje en wat trackers. 


Omdat het de eerste keer is dat ik deze inserts gebruik voor mijn werk en het deze week veel drukker wordt dan een vakantieweek, weet ik nog niet of ik ze net zo handig vindt als vorige week. Ik ga ze gewoon uitproberen en kijken hoe het gaat. Tot nu toe heb ik zeker meer dan genoeg ruimte, omdat ik ook een bulletjournal heb waar ik taken in opschrijf. Niet alle taken staan dus op mijn weekplanning. 


En omdat ik dan toch een bullet journal en vakantie heb, heb ik de eerste werkweek ook op een hele simpele bullet journal manier opgeschreven. Deze spread geeft mij veel ruimte om alles op te schrijven, maar maakt het erg lastig om vooruit te kunnen plannen. Wel ben ik helemaal terug naar de basics van bullet journaling gegaan en enkel de bullets gebruikt en een simpel weekoverzicht. Ik vind het er erg strak en minimalistisch uitzien. En dus erg functioneel.

Mijn Bullet Journal: Daily pages

Om alles te proberen qua layouts voor afspraken en taken, wilde ik voor de eerste werkweek na de vakantie een dagelijkse layout proberen. Kijkend naar de pagina’s vond ik een hele bladzijde per dag wel een beetje veel. Het leek mij (voor de eerste keer…) handiger om twee dagen per pagina te maken.


Zo heb ik alsnog erg veel ruimte per dag en een ruimte voor mijn trackers. Hier begin ik ook de week mee. Dat vind ik logischer dan de trackers aan het eind van de week. Zo kan ik in de tweede helft van de week snel terugbladeren. Op de andere pagina’s (ik gebruik dus vier pagina’s voor deze week) heb ik voor elke dag een kolom gemaakt voor de dagen. Ik ga hier een tijdsplanning in maken, met een kleine takenlijst onderaan. Na het maken van deze opzet, kwam ik er al snel achter dat ik te weinig plek heb voor mijn taken voor de week en te veel plek heb voor mijn weekend. Jammer genoeg had ik de dagen al geschreven. Toch heb ik besloten om het weekend te splitsen en de laatste kolom te gebruiken voor taken die ik in die week af moet hebben.


Zo heb ik voor elke dag een tijdsplanning, plek voor dagspecifieke taken en plek voor taken die niet voor een bepaalde dag zijn. Ik ben benieuwd of deze set-up bevalt en of ik daadwerkelijk genoeg ruimte heb voor alles.