Functional Planning: May Favorites

English version below

Elke maand wil ik mijn functional planning favorieten posten. Hierbij laat ik jullie zien wat ik gebruik om te plannen en wat wel of juist niet goed werkt.


Ik gebruik nog altijd mijn FiloFax Ochre Malden in personal formaat. Hierin zitten mijn planner, blogplanner en bullet journal. Heel mijn systeem zit in deze prachtige FiloFax. Ook gebruik ik bijna dagelijks (in het weekend soms niet) mijn Happy Teacher Planner. Hierin bereid ik mijn lessen voor, heb ik plek voor notities en stop ik belangrijke papieren. Ook gebruik ik elke dag mijn pennenblik met alle spullen die ik veel gebruik, zoals een liniaal, potlood, white-out, sticky flags etc. Hij past makkelijk in mijn tas en ik heb alles bij me. Het liefst schrijf ik met een fineliner in 0.05 mm dikte. Heel erg dun, maar dat vind ik het lekkerst schrijven. Op dit moment gebruik ik een Staedtler pen, omdat mijn Artline pen op was. Ik gebruik ook een ZIG brush pen om dingen te arceren in mijn planner.


English version

I want to show you my functional planning favorites every month. I’ll show you the things I use to plan and the ones that work or do not work.


I am still using my FiloFax Ochre Malden in personal size to plan. I keep my planner, blogplanner and bullet journal all in this beautiful FiloFax. I also use my Happy Teacher Planner almost every day. I prepare my lessons, have a place to take notes and I put important papers in this planner. I also use my pencase on a daily basis. I love this one and it fits perfectly in my bag. In here I keep a pencil, ruler, white-out, sticky notes and some pens and markers. For my daily use I liketo use a 0.05 mm fineliner. At the moment I am using a Staedtler, because my ArtLine ran out of ink. I also use a gray ZIG brush pen to mark things in my planner.

My neverending plannerjourney, continued

English version below

Het voelt als gisteren dat ik mijn eerste blogpost over mijn neverending plannerjourney schreef. In deze post had ik heel mijn systeem omgegooid en was ik van een FiloFax A5 overgestapt naar mijn Personal Ochre Malden in combinatie met de bullet journal in zijn simpelste, oorspronkelijke vorm. Voor mij een geweldig systeem waarmee ik mijn productiviteit verhoogd heb. Ook had ik een Moleskine weekly planner voor mijn blogplanning. Nu zag ik mijn bullet journal niet als een extra boekje, omdat hij achterin mijn FiloFax pastte, maar het was wel een extra boekje zodra ik mijn planner gebruikte. Het was niet sorend, maar ik wilde graag kijken of ik alle componenten van mijn planningssyteem (minus de Happy Planner die ik als Teacher Planner gebruikt, dat gaat echt nooit erbij passen en dat wil ik ook niet) kon combineren in mijn FiloFax Personal Malden. Ook het feit dat mijn Moleskine uit elkaar begon te vallen, zette mij aan tot deze verandering.


Dus ik daagde mezelf uit. En het past! Ik werk nu voor de derde week met mijn FiloFax als plannersysteem. Mijn FiloFax heeft vijf tabbladen en dat is al vanaf het begin dat ik hem heb. Ik heb wel wat met de inhoud moeten schuiven. Achter tabblad 1 heb ik mijn jaarlijkse overzicht, mijn maandkalenders, mijn gezondheidstracker en mijn huishoudschema. Achter tabblad 2 zit mijn blogplanner. Hiervoor heb ik mijn wekelijkse layout van twee pagina’s verkleind naar een systeem dat op één pagina in persoonlijk formaat past. Voor een leek helemaal niet duidelijk, maar voor mij werkt het. Ik schrijf de blogposts op die ik die week wil schrijven, plan ze in de bovenste tabel in aan de hand van het nummer van de blogpost, heb trackers en een gedeelte voor notities. Het is een stuk kleiner dan voorheen, maar het is voor mij een uitprobeersel.


Achter tabblad 3 zit mijn planner. Hierover heb ik al verschillende blogposts geschreven en op dit moment probeer ik de free printables van Peanuts Planner Co uit. Ik moet wel wennen aan de beperkte ruimte die ik heb om een taak of afspraak op te schrijven, maar het dwingt me ook om niet te gedetailleerd in de formulering te zijn. Dit gedeelte zit in het midden van mijn FiloFax, omdat ik deze het vaakst gebruik en zo beide kanten van mijn week even hoog zijn om er goed op te kunnen schrijven.


Achter tabblad 4 zit mijn bulletjournal. Nog steeds in de meest simpele vorm, zelfs geen index. Ik gebruik mijn bullet journal enkel en alleen om binnenkomende informatie te noteren, taken bij te houden en eventuele notities te maken. Wanneer alle taken en informatie van een pagina uitgevoerd en afgevinkt zijn, zet ik rechtsbovenaan een hartje.


Het laatste tabblad is een verzameling van alle andere dingen. Ik heb hier mijn boodschappenlijstjes (die ik vooraf maak met alle boodschappen die ik elke week koop op volgorde van de winkel), mijn mealplanning, sticky notes en stickers. Ook zitten hier nog wat lege bladzijdes en wat dagelijkse pagina’s die ik zo kan pakken wanneer ik ze nodig heb.

Happy Planning XOXO


English version

It feels like yesterday that I put up my blogpost about my neverending plannerjourney. In this post I wrote about throwing my whole system around and changing from my FiloFax A5 to my Personal Ochre Malden and combining this one with a bullet journal in its simplest form. To me, it is the perfect system and I really increased my productivity. I was also using a Moleskine Weekly Planner for my blogplanning. My bullet journal was a Moleskine Cahier grid paper notebook, very small and lightweight. It fit perfectly in the back of my FiloFax. Although I didn’t see this as an extra booklet, it was annoying to take it out. So I wanted to try out if I could fit all the components of my planningsystem into my FiloFax Personal Malden. Oh, and also the fact my Moleskine Weekly Planner was falling apart, was a motivation to switch it all up.

So I challenged myself. And it fits! It is the third week trying out my FiloFax as my whole planningsystem (minus the Happy Planner I use as a teacher planner, this will never fit and I don’t want to combine it with my FiloFax). My FiloFax has five dividers since I got it. I did switch the inside up a bit. Behind the first divider I have my yearly overview, my monthly calendars, my healthtracker and my household schedule. Behind the second divider is my blogplanner. Iused to have two Moleskine pages and I reduced it to a system that fits one Personal sized page. For an outsider not understandable, but it works for me. I write down the posts I want to write that week and assign them numbers. In the top table I give these numbers days to be published, I put some trackers on the page and a section fot notes.

Behind the third divider is my planner. I already wrote different posts about this section and at the moment I am trying these free printables made by Peanuts Planner Co. I do have to get used to the small spaces to write down tasks and appointments, but it also forces me to be specific. The plannerpart is in the middle of my FiloFax, because I use this part the most en I like the way the pages are equally in height to write on them.

Behind the fourth divider is my bullet journal. Still in the most simple way, I don’t even use an index. I only use my bullet journal to write down all incoming information, make lists and write down notes. When all tasks and information of a page are completed, I mark the top right corner of the page with a small heart.

The last divider houses all different things. I have my grocerylists (which I make with all the regular bought stuff and in order of the shop), my mealplanning, sticky notes and stickers. I also house some empty pages en some daily planningsheets to grab when needed.

Happy Planning! XOXO

Mijn Bullet Journal: Wrap up Galaxy layout

English version below

In mijn queste naar de perfecte manier om een bullet journal bij te houden, ben ik nog steeds bezig met het maken van layouts en het kijken naar wat bij mij past. Het is een leuke zoektocht en zeker in mijn twee weken vakantie had ik meer dan genoeg tijd om op onderzoek uit te gaan.

Vorige week heb ik een galaxy layout met een running list geprobeerd. Bij de running list heb je al je taken bij elkaar met een wekelijkse checklist ernaast, zodat je bij kunt houden wanneer je iets wilt doen, hoe vaak je iets uitstelt en welke taken je af hebt gekregen. Het ziet er heel leuk uit, maar is voor mijn gebruik niet zo overzichtelijk als het opschrijven van dagespecifieke taken op de dag dat ze gedaan moeten worden.


De linkerkant van deze week vond ik erg handig. De trackers waren wellicht iets te smal, maar ze werkten wel. De dagvakken waren groot genoeg, omdat ik er alleen de afspraken in heb gezet. Dit is ook de manier waarop ik mijn planner gebruik en voor mij het beste werkt. Zoals je kunt zien heb ik de rechterpagina amper gebruikt. Ik heb hem wat aangevuld, puur voor deze blogpost. Maar het werkte niet en het voelde meer als een taak om mijn planner in te vullen, dan een instrument om mij te helpen mijn taken en afspraken te plannen. Ik denk dat het grootste probleem voor mij is dat alle taken door elkaar staan en je echt moet zoeken bij welke dag de taak hoort. En dan was deze week niet eens zo druuk. Ik zie mezelf dit dysteem op deze manier dan ook niet voor een werkweek gebruiken. Misschien wel gecombineerd met voor elke dag een plek voor dagspecifieke taken en de running list als een lijst voor taken die in die week gedaan moeten worden.

Het onderste vak heb ik helemaal niet gebruikt. Ik had nog ruimte over en wist dat ik niet de hele bladzijde nodig had voor alle taken van die week, maar ik wist ook niet zo goed wat ik met het vak moest doen.

Happy Planning XOXO


English version

In my search for the perfect way to keep a bullet journal, I am still busy making and trying out layouts to find out which one suits my needs. It is a fun adventure and in my two week springbreak I had more than enough time to explore.

Last week I tried a galaxy layout with a running list. The running list keeps all your weekly tasks together, it makes it easy to see when you want to do certain tasks, how many times you procrastinate and which tasks you completed. It looks fun and functional, but I found it to be unfunctional, because I lost track of when stuff needed to happen, it was not as easy to see on which day I put certain tasks.

I did use the left page a lot. The trackers were a bit too small, but they worked. The boxes per day were big enough, because I only wrote my appointments in them. This is also the way I like to use my personal planner and the way that works best for me. I barely used the right page. I did complete the list, but only to take the picture for this blogpost. This running list didn’t work for me, because it wasn’t clear what task was supposed to be done on what day of the week. Filling out my planner and list felt more like a chore than an instrument to help me keep organized. The biggest problem for me was the unorganized way the taks were written. Because of the running list, you list them all in the same list. I prefer writing my date-specific tasks on the day itself. The week I tried this sytem was a spring break week, which means a lot less busy than a workweek. I don’t know if this system will work for me in a workweek. Maybe if I combine a running list for weekly tasks with date-specific tasks written on the day itself.

I didn’t use the box on the bottom of the page. I had some space left en I knew beforehand that I wouldn’t use the whole page for tasks, but I also didn’t know what to do with this box.

Happy Planning XOXO

How to… Sticky Notes maken en pimpen

Ondertussen heb ik een aantal posts geschreven over het maken van je eigen stickers. Maar naast stickers gebruik ik ook heel vaak sticky notes in mijn planner. Ook deze kun je op leuke en makkelijke manieren zelf maken of opleuken. Hierbij een paar ideeën om zelf aan de slag te gaan.

Zelf sticky notes maken


Om zelf sticky notes te maken heb je leuk papier nodig, of je print er uit via internet. Dit papier snijd je op de maat die je wilt hebben. Je kunt alle varianten doen, vierkant, rechthoekig, wat jij wilt of nodig hebt! Hierna doe je er een strook removable tape op en je sticky note is klaar. Deze tape is er speciaal voor gemaakt om iets makkelijk van je papier te krijgen en op een andere plek terug te plakken. Ik kocht de taperoller bij de Pipoos.

Sticky notes opleuken


Je kunt ook bestaande sticky notes opleuken. Ik heb vijf manieren uitgeprobeerd en de materialen erbij gelegd voor de foto.

  1. Met washitape een leuke vorm op je sticky note plakken. Je kunt alle vormen gebruiken die je wilt en alle soorten washitape.
  2. Met een brushpen een titel op je sticky note handletteren. Je kunt de stickynote dan als header op je pagina’s gebruiken en je lijst eronder schrijven.
  3. Ook kun je figuren op je sticky note tekenen. Ik heb een banner getekend met een permanente stift, zodat ik er verschillende materialen en pennen op kan gebruiken. Dit is leuk om je sticky note eruit te laten springen.
  4. Om je sticky note een bepaald thema te geven, kun je er een sticker opplakken. Als voorbeeld heb ik een hondenpootje gedaan. Deze sticky note zal dus gebruikt worden om bijvoorbeeld een dierenartsbezoek aan te geven in mijn planner.
  5. Je kunt ook stempels gebruiken om je sticky notes op te leuken.

Voor deze voorbeelden heb ik kleine sticky notes gebruikt, maar je kunt elke vorm of grootte gebruiken. Bij de “normale” formaat sticky notes kun je bijvoorbeeld lijstjes maken en er een banner als header bij tekenen. Gebruik je creativiteit en maak je eigen sticky notes!

FiloFax: nieuwe inserts

Als plannerfanaat ben ik in mijn vrije tijd bezig met YouTube filmpjes kijken, FaceBook lezen en berichten plaatsen en InstaGram doorscrollen. Al meerdere keren ben ik de inserts van Peanuts Planner Co tegen gekomen en elke keer was ik weer onder de indruk van de minimalistische uitstraling en de functionaliteit van deze inserts. Zo kwam ik ook gisteravond een InstaGram foto tegen van iemand die ik volg met een van deze inserts. Het zag er zo mooi en gestructureerd uit! Ik ben gaan kijken op het account van PPC en kwam via daar op haar hele leuke blog terecht. Het blog kun je hier vinden. Ook dit blog ziet er, naar mijn mening, heel mooi en minimalistisch uit. En op welk kopje viel mijn oog? Juist, op de freebies! Deze dame heeft hele mooie freebies klaar staan in verschillende formaten en ik heb de weekly foldout freebie uitgeprint voor de laatste 11 weken van dit schooljaar om uit te proberen.


De inserts zijn heel makkelijk dubbelzijdig te printen, uitsnijden, punchen en klaar! Helaas heeft mijn printer soms last met recht printen, maar als je je ogen dicht knijpt, zie je het bijna niet. De inserts zijn ongedateerd en kun je dus gebruiken wanneer jij wilt. In deze twee pagina’s zitten heel veel functionele gedeelten gestopt. Elke week begint met een habit tracker, voor elke dag een kleine box, een lange takenlijst die je ook in kunt delen per dag en aan de zijkanten twee uitvouwbare gedeelten met nog meer ruimte om dingen op te schrijven of te tracken! Deze insert is er ook in de variant zonder de uitvouwbare gedeelten, maar ik wilde graag deze proberen.


En nu ben ik gelijk begonnen met het invullen van deze inserts. Het leuke is dat ik nog steeds mijn bullet journal kan gebruiken om binnenkomende informatie op te schrijven en nu meer dan genoeg ruimte op de inserts heb om die informatie op de juiste plek weg te schrijven. Ik heb voor mezelf een indeling bedacht waarvan ik denk dat hij gaat werken. Maar zodra ik merk dat dit niet het geval is, kan ik dit ook heel makkelijk een week later veranderen. En dat is toch het leukste van plannen, uitproberen en op zoek gaan naar de dingen die werken voor jou! Het is een groot avontuur.

Shoplog: Vlissingen

In de achtergestelde provincie Zeeland is het heerlijk rustig, maar zijn er ook heel weinig leuke winkels te vinden. Dat maakt een dagje uit des te leuker (lees: Primark, Paperchase, Flying Tiger, Sostrene Grene, maar we hebben hier ook heel veel leuke (lokale) plannerwinkels hoor!). Zelf woon ik in Middelburg en werk ik in Vlissingen. Heel handig als ik even de stad in moet. Maar als je naar een bepaalde winkel wilt, dan moet je kiezen tussen de twee steden omdat ze niet in beide steden dezelfde winkels hebben.

Dus ik ben een keer naar Vlissingen stad gegaan. Zelf ben ik niet zo’n fan van de stad, maar ze hebben er de Big Bazar en ik zag van de week een foto van plannerstickers. Er hingen er nog heel veel! Helaas zijn alle pakjes niet helemaal mijn smaak, maar voor 99 cent voor vier vellen stickers heb ik toch maar een keuze gemaakt. Ik heb de set met goud, zwart en roze (jammer genoeg haha) meegenomen, want het roze is niet te overheersend en de stickers die ik niet gebruik kan ik altijd nog weggeven. Ook heb ik het setje met de katten meegenomen, ik ben helemaal geen kattenmens, maar het dierenpootje kan ik ook voor Zoey gebruiken en er zaten een heleboel stikcers bij die niet met katten bedrukt zijn! Als laatste vond ik nog een leuk pakje met memoblaadjes. Ik heb nog niet geprobeerd hoe goed ze plakken, maar ze zagen er wel leuk uit.

Hierna ben ik naar de Wibra gegaan, omdat ze hier toch altijd wel iets leuks of bruikbaars hebben. Ik loop altijd gelijk naar de kantoorspullen. Hier vond ik een pakje pageflags voor 69 cent, in de stijl van de Hemapageflags. Die gebruik ik heel veel, omdat ze een groot gedeelte hebben waar op geschreven kan worden. Ook vond ik hier een pakje stempels waarbij stempels zitten die je voor je planner kunt gebruiken. Dit pakje kostte maar €1,49. De kwaliteit zal wat minder zijn, maar dat geeft niks.

How to… Stickers maken 3

Al een paar keer eerder heb ik een post geschreven en geplaatst over hoe ik mijn eigen stickers maak. Plannerstickers zijn prachtig en als je aan pretty planning doet, maak je er de mooiste spreads mee. Zelf houd ik van functioneel plannen en wil ik mijn planner daar ook voor gebruiken. Maar toch wil ik soms een sticker plakken voor een bepaalde dag of event. En als ik dan een sticker plak, wil ik natuurlijk dat die helemaal in mijn stijl is. Ik ben ook graag creatief bezig en heb een heleboel knutselspullen. En nu maak ik mijn stickers dus zelf.


In de vorige how to stickers maken post heb ik geschreven over het gebruik van alcoholmarkers op de etiketten van de Zeeman. Ook voor deze manier ben ik begonnen met de etiketten een kleur te geven die ik mooi vind, lichtblauw en mintgroen. Hierna heb ik met glitterwashitape een band geplakt en heb ik de stickers uitgeknipt. Supersimpel! De glitterwashitape komt van de SoLow en kostte volgens mij 80 cent… Dus voor bijna nop maak je prachtige stickers!