Functional Planning: May Favorites

English version below

Elke maand wil ik mijn functional planning favorieten posten. Hierbij laat ik jullie zien wat ik gebruik om te plannen en wat wel of juist niet goed werkt.


Ik gebruik nog altijd mijn FiloFax Ochre Malden in personal formaat. Hierin zitten mijn planner, blogplanner en bullet journal. Heel mijn systeem zit in deze prachtige FiloFax. Ook gebruik ik bijna dagelijks (in het weekend soms niet) mijn Happy Teacher Planner. Hierin bereid ik mijn lessen voor, heb ik plek voor notities en stop ik belangrijke papieren. Ook gebruik ik elke dag mijn pennenblik met alle spullen die ik veel gebruik, zoals een liniaal, potlood, white-out, sticky flags etc. Hij past makkelijk in mijn tas en ik heb alles bij me. Het liefst schrijf ik met een fineliner in 0.05 mm dikte. Heel erg dun, maar dat vind ik het lekkerst schrijven. Op dit moment gebruik ik een Staedtler pen, omdat mijn Artline pen op was. Ik gebruik ook een ZIG brush pen om dingen te arceren in mijn planner.


English version

I want to show you my functional planning favorites every month. I’ll show you the things I use to plan and the ones that work or do not work.


I am still using my FiloFax Ochre Malden in personal size to plan. I keep my planner, blogplanner and bullet journal all in this beautiful FiloFax. I also use my Happy Teacher Planner almost every day. I prepare my lessons, have a place to take notes and I put important papers in this planner. I also use my pencase on a daily basis. I love this one and it fits perfectly in my bag. In here I keep a pencil, ruler, white-out, sticky notes and some pens and markers. For my daily use I liketo use a 0.05 mm fineliner. At the moment I am using a Staedtler, because my ArtLine ran out of ink. I also use a gray ZIG brush pen to mark things in my planner.

Functional Planning: Weekly Review

English version below

Twee weken geleden ben ik begonnen met het testen van de free printables van Peanuts Planner Co. Dit was in een minder drukke vakantieweek en ik had met deze pagina’s genoeg ruimte om alles te plannen in die week wat ik nodig had. Nu heb ik deze inserts ook een hele werkweek getest en gebruikt. Ik vind ze nog steeds erg mooi vormgegeven en heel functioneel. Natuurlijk kost het even tijd om aan nieuwe inserts te wennen en moet je even zoeken waar je informatie wilt opschrijven.


Na een week van gebruik kan ik zeggen dat ik genoeg ruimte heb om alles op te schrijven, omdat ik ook nog een bullet journal gebruik. Door continu te switchen houd ik die taken goed in de gaten. In de kolommen aan de zijkant heb ik lijstjes gemaakt die voor de hele week toepasbaar zijn. Door ze een kopje te geven, heb ik onderscheid en een verdeling in mijn taken gemaakt. Waar ik wel heel erg aan moet wennen, is de beperkte ruimte die ik per dag heb om dingen op te schrijven. Je hebt hele korte plekken voor een zin en je wordt gedwongen om eigenlijk in een paar woorden op te schrijven wat je bedoeld. Dat is goed, want je bent niet te gedetailleerd, maar soms kon ik niet alle informatie kwijt die ik nodig had om te begrijpen wat ik ergens mee bedoelde.


Ik ben dus afkortingen gaan gebruiken, maar daar ben ik geen fan van. Ook heb ik geprobeerd met dagelijkse pagina’s in het midden te werken, maar dit resulteerde weer in het feit dat ik dingen dubbel op ging schrijven, wat ik juist niet wil! Wat ik wel heel fijn vind, is dat mijn zelfgemaakte stickers perfect passen in een box!


En aan het eind van de week kreeg ik een ander idee. De lijnen zitten best ver uit elkaar en ik schrijf best klein, dus ik kon best nog wat kleiner schrijven en wat gedetailleerder mijn informatie opschrijven. Nu ik dit aan het eind van de week ben gaan proberen, weet ik niet hoe het eruit ziet als ik dit een hele week ga toepassen. Misschien is het dan wel veel te rommelig en te druk, maar dat ga ik volgende week uitproberen.


English version

I started testing free Printables made by Peanuts Planner Co about two weeks ago. At that time I had spring break and my week was a lot less busy. The inserts gave me more than enough space to plan out my week. I tested these inserts for my first back to work week. I still think that they are very pretty and functional. It takes a bit of time to get adjusted to a new planning system and new inserts.

After using the inserts for a week I can say that I have enough space to write everything down. This is also because I am using my bullet journal section for writing down incoming information and tasks. In the sidebars I made lists for tasks that are not day specific. I made sections by giving them a header. I do have to get used to the limited space you get for writing things down. You are forced to be really specific and only have space for a few words. This is a good thing, but sometimes it is nog enough space for the information I needed to write down.

SO I started using abbreviations, but I didn’t like that. I also tried using daily pages in the middle of the week, but I just started rewriting stuff again and again and I didn’t want that. But I did like the fact that my homemade functional planner stickers fit perfectly in the boxes.

AT the end of the week I got another idea. The spaces to write are really big in heighth. I do already write somewhat small, but if I would write even smaller I could fit more words in a box. So I started trying this at the end of the week and will try this next week. Maybe it will look cluttered, but we will see that next week.

Functional Planning: Workflow

English version below

Vaak heb ik na schooltijd verschillende afspraken, overleggen of vergaderingen staan. Het komt niet vaak voor dat ik niks heb na schooltijd en me helemaal kan storten op mijn eigen werk, anderhalf uur lang. Maar gisteren had ik dat wel. Ik had anderhalf uur om werk te doen en ik heb dan een bepaald aantal dingen waar ik op let om zo effectief mogelijk met deze tijd om te gaan om zoveel mogelijk gedaan te krijgen.

 1. Ik zorg ervoor dat ik voldoende tijd heb en zo min mogelijk afgeleid kan worden. Dit betekent dat ik mijn lichten in de klas uit doe en de deur dicht. Mijn collega’s weten dat ik op zo’n moment aan het werk ben en storen me dan zo min mogelijk.
 2. Ik zorg dat ik een lijst heb met alles wat ik in die tijd af wil krijgen. De lijst is specifiek en de prioriteiten staan bovenaan. 
 3. Naast een lijst met taken is het ook belangrijk dat ik alle materialen en benodigdheden klaar heb liggen. Vaak leg ik deze op de hoek van mijn bureau en ik ruim ze op wanneer ik met een taak klaar ben, zodat ik zie dat mijn werk afgewerkt en minder wordt. Dit werkt voor mij heel motiverend. 
 4. Ook zorg ik ervoor dat ik geen afleidingen heb. Mijn telefoon gaat in mijn tas, ik zet eventueel wat muziek op om te ontspannen en ik zorg ervoor dat ik water om te drinken heb. Na een hele dag lesgeven is het vaak nog zwaar om productief aan de slag te gaan en door goed te drinken, zorg je dat je energie hebt.

English version

When the kids are dismissed I often have different appointments, consultations and meetings. It doesn’t happen very often that there is nothing on my schedule after three o’clock (at this time the kids are dismissed) so I can do a lot of my own work. But yesterday was one of those days. I had an hour and a half to do lots of stuff. I have some tips on how to spend your time most effective to get the biggest amount of stuff done.

 1. I make sure I have enough time to work and I can’t be distracted. I alway turn off the lights in my classroom an close the door. My colleagues know that when this happens, I am working and disturb me only when needed.
 2. I make sure that I have a complete list of all the things I want to get done in that amount of time (be realistic!). The list is specific and are in order of priority. 
 3.  It is also important to have all the materials and necessities needed ready. I put these on the corner of my desk and clean them when used. I can see the stack reduce and it motivates me to work harder. 
 4. I also reduce the amount of distractions I have. My phone will be in my bag, I put on some relaxing music and I make sure I have enough water to stay hydrated. After a whole day of teaching it is especially hard to stay focused and productive. I make sure to stay hydrated through the day, to be more energized.

Powerful Productivity

English version below

Je kunt op verschillende manieren je productiviteit verhogen en effectiever omgaan met je tijd. Het gaat voornamelijk over een nieuwe routine die je jezelf eigen maakt. Hieronder heb ik een aantal van die routines / technieken verzameld en kort uitgelegd.

Pomodoro techniek

Bij deze techniek creëer je periodes van optimaal werken, afgewisseld met welverdiende pauzes om zo weer fris aan de start te kunnen na de onderbreking. Deze techniek gebruik je vooral bij grote taken die meer tijd van je vragen.

 • Kies een taak waar je aan wilt werken en focus je op deze ene taak. Stel een timer in op een bepaald aantal minuten (bijvoorbeeld 20) en werk ongestoord en ononderbroken aan deze taak. Zet een vinkje op een papier wanneer je zo’n tijdsperiode af hebt.
 • Neem vijf minuten pauze, loop letterlijk weg van de taak zodat je na je onderbreking weer fris aan de slag kunt gaan.
 • Herhaal de bovenste stappen net zolang tot je de taak af hebt. Houd bij hoeveel tijd je nodig hebt om die taak af te krijgen.

Eet je kikker / eat that frog!

Stel je dagelijkse lijst op van dingen die je af moet krijgen (het liefst de avond van tevoren) en zoek uit welke taak of taken het belangrijkst, vervelendst of meest tijdsrovend zijn. Deze taken werk je in de ochtend als eerste af. Je zult zien dat je op dat moment veel energie hebt om ergens aan te beginnen, je sneller klaar bent met de taak en er niet de hele dag tegenop ziet.

Getting Things Done

Ik heb het al regelmatig over het GTD systeem gehad, maar ik vind echt dat dit werkt. Tevens is het erg gemakkelijk te combineren met een bullet journal. Bij deze techniek verzamel je alle binnenkomende informatie bij elkaar.

 • Verzamel dagelijkse, maandelijkse en lange termijn taken bij elkaar. Schrijf ze op.
 • Verduidelijk de taken zodat je er actie op kunt ondernemen.
 • Organiseer je taken in categorieën en maak voor elke categorie een aparte lijst aan. Zorg voor overzicht en duidelijkheid.
 • Reflecteer regelmatig op datgene wat nog wel of niet af is, dingen die irrelevant zijn geworden, taken die gedelegeerd kunnen worden of taken die snel afgehandeld moeten worden.

De ‘Action’ methode

Organiseer je lijstjes op de volgende manier om duidelijkheid te scheppen:

 1. Action steps: taken waarbij iets gedaan moet worden, waarop actie moet worden ondernomen.
 2. References: alle informatie en bronnen die je nodig hebt bij de taken die je uit moet voeren.
 3. Backburners: niet urgente taken die niet specifiek op een bepaalde dag af moeten zijn, maar die je wel in de gaten moet houden en kunt afwerken wanneer je tijd over hebt.

De ‘Seinfeld’ methode

Om beter en sneller te worden in het uitvoeren van terugkerende taken is het belangrijk dat je ze inoefend en regelmatig herhaalt. Ze zullen dan minder tijd en energie van je vragen.

 1. Kies een taak of taken uit die je wilt verbeteren of versnellen.
 2. Oefen elke dag en markeer deze dagen (bijvoorbeeld in een habit tracker).
 3. Probeer de lijn niet te onderbreken!

English version

There are different ways to increase your productivity and be more effective with your time. The biggest part is creating a new routine and making it your own. I made a list of some different routines en techniques to help you be more productive.

Pomodoro technique

This techniques is all about creating periodes of productivity, combined with well needed breaks. This technique is most helpful when used with bigger projects.

 • Choose a project and only focus on this task. Set a timer for an amount of time (for example 20 minutes) and work undisturbed on this one task. Put a mark on a paper when you complete this time.
 • Take a five minute break and leave your work untouched. You have to clear your mind, so you can start fresh again.
 • Repeat these steps until you finish the task. Record the amount of time you needed to complete this task.

Eat that frog!

Write down a list of tasks that needed to be done in the day (preferably the night before) and find your most important, challenging or timeconsuming tasks. These tasks will be the first ones you’ll tackle the next day.  It gives you an opportunity to start fresh and energized. You will get these tasks done in less time.

Getting Things Done

I think that GTD is a brilliant system and easy to combine when you are using a bullet journal. This technique is all about collecting all your incoming information in the same place.

 • Collect your daily, monthly and long term tasks all together. Write them down.
 • Clarify your tasks to make them actionable.
 • Organize your tasks in categories and make a list for each of these categories. Make a clear overview of these lists and tasks.
 • Reflect on a regular basis of things that are done, note done, ireelevant, tasks that can be delegated or tasks that need to be handled quickly.

The ‘Action’ method

Organize your lists in the following way to create more clarity:

 1. Action steps: tasks that are actionable.
 2. References: all the information and resources needed to deal with your tasks.
 3. Backburners: non urgent tasks that don’t have a specific date to be taken care of, but you have to keep an eye on them and take care of them when you do have time.

The ‘Seinfeld’ method

To become better and quicker in completing reaccuring tasks it is important to practice and repeat on a regular basis. They will take less time and energy when they become routines.

 1. Choose a task you want to improve or become wuicker at.
 2. Practice every day and mark those days (you can use a habit tracker for this).
 3. Don’t break the line!

Teacher Plan With Me Tip: Project Planning

English version below

De titel zegt dat dit een teacher plan with me is, maar kan ook door iedereen gebruikt worden. Ik maak namelijk gebruik van project based planning om de laatste tien weken van het schooljaar te plannen. Nog maar tien weken! In principe kun je de zomervakantie zien als de deadline om alles af te hebben wat nog gedaan moet worden, net zoals bij andere banen. Tussendoor zijn er nog andere deadlines waar rekening mee moet worden gehouden. Om die laatste weken vlekkeloos te laten verlopen, maak ik lijstjes en een langetermijn planning. Die lange termijnplanning maak ik op free printables (gevonden op Pinterest) van de drie maanden waarin deze planning valt.


Ik gebruik de printables op A4 formaat omdat er veel te plannen valt en ik in een oogopslag wil kunnen zien waar ik tijd en plek heb om grotere taken in te plannen. Als eerste markeer ik vrije dagen met een groene markeerstift. Ik probeer tijdens deze dagen zo min mogelijk in te plannen, omdat dit me ruimte geeft om tot rust te komen of vooruit te werken, wat ik altijd erg graag doe. Als tweede maak ik een running list in mijn FiloFax van de dingen die dit schooljaar nog gedaan moeten worden. Dit is echt nog het begin van een lijst en wordt gaandeweg aangevuld.


Gelukkig is dit niet de eerste keer dat ik een schooljaar afrond en een nieuw schooljaar opstart, dus vaak heb ik nog wel een lijst van een voorgaand jaar liggen die ik kan gebruiken. Ook komen er nieuwe dingen bij, zoals een inspectiebezoek dat voorbereid moet worden of andere dingen die we tijdens vergaderingen bespreken. Dit wordt allemaal op deze lijst gezet. En nu weer terug naar de maandkalenders. Ik schrijf hier de bekangrijke afspraken op en markeer deze met de markeerstift. Zo kan ik snel zien wat een adspraak is en waar ik dus geen tijd heb om grote taken in te plannen. Deadlines arceer ik met een grijze markeerstift, zodat ze goed zichtbaar zijn.


Hierna begin ik met het inplannen van taken die ik altijd al doe, zoals de nieuwsbrief samenstellen en uitprinten. Ook schrijf ik in de notes kolom de grote taken van mijn lijstje op die in die maand uitgevoerd moeten worden. Hierna ga ik ze pas inplannen. Sommige taken zijn kleiner en kunnen in een dag gedaan worden, andere taken kosten meer tijd en moeten dus over meer dagen ingepland worden. Nadat ik dit allemaal heb ingevuld, heb ik een volle planning. En gek genoeg geeft mij dat juist rust! Ik verdeel zo mijn taken over meerdere weken en hoef niks op het laatste moment te doen. Een goede planning is het halve werk.

Happy Planning! XOXO


English version

Although the title says “Teacher Plan With Me”, it van be used by anyone. I named this posts this way, because teaching is my profession and I use this as an example. I use project based planning to plan out the last ten schoolweeks. I see the summer break as my biggest deadline for having all the things done. Inbetween there are several other deadlines. To be most productive and have the littlest amount of stress, I plan out these weeks using lists and a longterm planning. I make this longterm planning on free printables, found on pinterest, of the three remaining schoolmonths.I use these printables in A4 size, because there is a lot to plan and I want to see in a glance when I have free time to plan in bigger tasks. The first thing I do is marking the days off with a green marker. I try to plan as least as possible on these days, because it gives me time to relax and to work ahead. When I am in a working mood, I can get a lot done and I don’t mind if I do this on a day off when everybody else is working. The second thing I do is making a running list using my FiloFax of all the tasks that still has to be done. This list will be filled up along the way.

It is not the first time completing and starting a new year, so I will have some lists of previous years which I can use. There will also be new tasks and information, such as a visit of the schoolinspection that has to be prepared, or information giving at a teammeeting. All of this will be put on the list. So, back to the monthly calendars. I write down all the important appointments and mark these, so I can distinct tasks from appointments. Deadlines will be marked with a gray box.

Than I start planning in all the tasks I regularly do, like making the newsletter. In the notes column I write down the tasks from my running list that has to be done in the specific month. When all of this is done, I start planning in those tasks. Some tasks are small and can be done in a day, others are larger and need more days to be completed. After doing this, I end up with a full schedule. It eases my mind. I spread my tasks over the last ten weeks, so I don’t have to do anything last minute. A good planning is half of the work.

My neverending plannerjourney, continued

English version below

Het voelt als gisteren dat ik mijn eerste blogpost over mijn neverending plannerjourney schreef. In deze post had ik heel mijn systeem omgegooid en was ik van een FiloFax A5 overgestapt naar mijn Personal Ochre Malden in combinatie met de bullet journal in zijn simpelste, oorspronkelijke vorm. Voor mij een geweldig systeem waarmee ik mijn productiviteit verhoogd heb. Ook had ik een Moleskine weekly planner voor mijn blogplanning. Nu zag ik mijn bullet journal niet als een extra boekje, omdat hij achterin mijn FiloFax pastte, maar het was wel een extra boekje zodra ik mijn planner gebruikte. Het was niet sorend, maar ik wilde graag kijken of ik alle componenten van mijn planningssyteem (minus de Happy Planner die ik als Teacher Planner gebruikt, dat gaat echt nooit erbij passen en dat wil ik ook niet) kon combineren in mijn FiloFax Personal Malden. Ook het feit dat mijn Moleskine uit elkaar begon te vallen, zette mij aan tot deze verandering.


Dus ik daagde mezelf uit. En het past! Ik werk nu voor de derde week met mijn FiloFax als plannersysteem. Mijn FiloFax heeft vijf tabbladen en dat is al vanaf het begin dat ik hem heb. Ik heb wel wat met de inhoud moeten schuiven. Achter tabblad 1 heb ik mijn jaarlijkse overzicht, mijn maandkalenders, mijn gezondheidstracker en mijn huishoudschema. Achter tabblad 2 zit mijn blogplanner. Hiervoor heb ik mijn wekelijkse layout van twee pagina’s verkleind naar een systeem dat op één pagina in persoonlijk formaat past. Voor een leek helemaal niet duidelijk, maar voor mij werkt het. Ik schrijf de blogposts op die ik die week wil schrijven, plan ze in de bovenste tabel in aan de hand van het nummer van de blogpost, heb trackers en een gedeelte voor notities. Het is een stuk kleiner dan voorheen, maar het is voor mij een uitprobeersel.


Achter tabblad 3 zit mijn planner. Hierover heb ik al verschillende blogposts geschreven en op dit moment probeer ik de free printables van Peanuts Planner Co uit. Ik moet wel wennen aan de beperkte ruimte die ik heb om een taak of afspraak op te schrijven, maar het dwingt me ook om niet te gedetailleerd in de formulering te zijn. Dit gedeelte zit in het midden van mijn FiloFax, omdat ik deze het vaakst gebruik en zo beide kanten van mijn week even hoog zijn om er goed op te kunnen schrijven.


Achter tabblad 4 zit mijn bulletjournal. Nog steeds in de meest simpele vorm, zelfs geen index. Ik gebruik mijn bullet journal enkel en alleen om binnenkomende informatie te noteren, taken bij te houden en eventuele notities te maken. Wanneer alle taken en informatie van een pagina uitgevoerd en afgevinkt zijn, zet ik rechtsbovenaan een hartje.


Het laatste tabblad is een verzameling van alle andere dingen. Ik heb hier mijn boodschappenlijstjes (die ik vooraf maak met alle boodschappen die ik elke week koop op volgorde van de winkel), mijn mealplanning, sticky notes en stickers. Ook zitten hier nog wat lege bladzijdes en wat dagelijkse pagina’s die ik zo kan pakken wanneer ik ze nodig heb.

Happy Planning XOXO


English version

It feels like yesterday that I put up my blogpost about my neverending plannerjourney. In this post I wrote about throwing my whole system around and changing from my FiloFax A5 to my Personal Ochre Malden and combining this one with a bullet journal in its simplest form. To me, it is the perfect system and I really increased my productivity. I was also using a Moleskine Weekly Planner for my blogplanning. My bullet journal was a Moleskine Cahier grid paper notebook, very small and lightweight. It fit perfectly in the back of my FiloFax. Although I didn’t see this as an extra booklet, it was annoying to take it out. So I wanted to try out if I could fit all the components of my planningsystem into my FiloFax Personal Malden. Oh, and also the fact my Moleskine Weekly Planner was falling apart, was a motivation to switch it all up.

So I challenged myself. And it fits! It is the third week trying out my FiloFax as my whole planningsystem (minus the Happy Planner I use as a teacher planner, this will never fit and I don’t want to combine it with my FiloFax). My FiloFax has five dividers since I got it. I did switch the inside up a bit. Behind the first divider I have my yearly overview, my monthly calendars, my healthtracker and my household schedule. Behind the second divider is my blogplanner. Iused to have two Moleskine pages and I reduced it to a system that fits one Personal sized page. For an outsider not understandable, but it works for me. I write down the posts I want to write that week and assign them numbers. In the top table I give these numbers days to be published, I put some trackers on the page and a section fot notes.

Behind the third divider is my planner. I already wrote different posts about this section and at the moment I am trying these free printables made by Peanuts Planner Co. I do have to get used to the small spaces to write down tasks and appointments, but it also forces me to be specific. The plannerpart is in the middle of my FiloFax, because I use this part the most en I like the way the pages are equally in height to write on them.

Behind the fourth divider is my bullet journal. Still in the most simple way, I don’t even use an index. I only use my bullet journal to write down all incoming information, make lists and write down notes. When all tasks and information of a page are completed, I mark the top right corner of the page with a small heart.

The last divider houses all different things. I have my grocerylists (which I make with all the regular bought stuff and in order of the shop), my mealplanning, sticky notes and stickers. I also house some empty pages en some daily planningsheets to grab when needed.

Happy Planning! XOXO

Mijn Bullet Journal: Wrap up Galaxy layout

English version below

In mijn queste naar de perfecte manier om een bullet journal bij te houden, ben ik nog steeds bezig met het maken van layouts en het kijken naar wat bij mij past. Het is een leuke zoektocht en zeker in mijn twee weken vakantie had ik meer dan genoeg tijd om op onderzoek uit te gaan.

Vorige week heb ik een galaxy layout met een running list geprobeerd. Bij de running list heb je al je taken bij elkaar met een wekelijkse checklist ernaast, zodat je bij kunt houden wanneer je iets wilt doen, hoe vaak je iets uitstelt en welke taken je af hebt gekregen. Het ziet er heel leuk uit, maar is voor mijn gebruik niet zo overzichtelijk als het opschrijven van dagespecifieke taken op de dag dat ze gedaan moeten worden.


De linkerkant van deze week vond ik erg handig. De trackers waren wellicht iets te smal, maar ze werkten wel. De dagvakken waren groot genoeg, omdat ik er alleen de afspraken in heb gezet. Dit is ook de manier waarop ik mijn planner gebruik en voor mij het beste werkt. Zoals je kunt zien heb ik de rechterpagina amper gebruikt. Ik heb hem wat aangevuld, puur voor deze blogpost. Maar het werkte niet en het voelde meer als een taak om mijn planner in te vullen, dan een instrument om mij te helpen mijn taken en afspraken te plannen. Ik denk dat het grootste probleem voor mij is dat alle taken door elkaar staan en je echt moet zoeken bij welke dag de taak hoort. En dan was deze week niet eens zo druuk. Ik zie mezelf dit dysteem op deze manier dan ook niet voor een werkweek gebruiken. Misschien wel gecombineerd met voor elke dag een plek voor dagspecifieke taken en de running list als een lijst voor taken die in die week gedaan moeten worden.

Het onderste vak heb ik helemaal niet gebruikt. Ik had nog ruimte over en wist dat ik niet de hele bladzijde nodig had voor alle taken van die week, maar ik wist ook niet zo goed wat ik met het vak moest doen.

Happy Planning XOXO


English version

In my search for the perfect way to keep a bullet journal, I am still busy making and trying out layouts to find out which one suits my needs. It is a fun adventure and in my two week springbreak I had more than enough time to explore.

Last week I tried a galaxy layout with a running list. The running list keeps all your weekly tasks together, it makes it easy to see when you want to do certain tasks, how many times you procrastinate and which tasks you completed. It looks fun and functional, but I found it to be unfunctional, because I lost track of when stuff needed to happen, it was not as easy to see on which day I put certain tasks.

I did use the left page a lot. The trackers were a bit too small, but they worked. The boxes per day were big enough, because I only wrote my appointments in them. This is also the way I like to use my personal planner and the way that works best for me. I barely used the right page. I did complete the list, but only to take the picture for this blogpost. This running list didn’t work for me, because it wasn’t clear what task was supposed to be done on what day of the week. Filling out my planner and list felt more like a chore than an instrument to help me keep organized. The biggest problem for me was the unorganized way the taks were written. Because of the running list, you list them all in the same list. I prefer writing my date-specific tasks on the day itself. The week I tried this sytem was a spring break week, which means a lot less busy than a workweek. I don’t know if this system will work for me in a workweek. Maybe if I combine a running list for weekly tasks with date-specific tasks written on the day itself.

I didn’t use the box on the bottom of the page. I had some space left en I knew beforehand that I wouldn’t use the whole page for tasks, but I also didn’t know what to do with this box.

Happy Planning XOXO